Undod â phobl Colombia

Llythyr mewn Undod gyda phobl Colombia

Dydd Llun, Mai 10, 2021. Yn wyneb y digwyddiadau diweddaraf o drais, gormes a cham-drin pŵer, y mae protestwyr Streic Genedlaethol Colombia wedi dioddef ohonynt, rydym yn datgan yn egnïol: Ein cefnogaeth i'r bobl Colombia sy'n gwrthwynebu'r diwygio treth, yn ogystal â pholisïau neoliberal eraill o blaid busnes mawr,

CYBERFESTIVAL Yn rhydd o arfau niwclear

CYBERFESTIVAL Yn rhydd o arfau niwclear

Mae gan ddinasyddion y byd yr hawl i ddathlu dod i rym y Cytundeb ar gyfer Gwahardd Arfau Niwclear (TPAN) a fydd yn digwydd yn y Cenhedloedd Unedig ar 22/1/2021. Fe’i cyflawnwyd diolch i lofnodion 86 o wledydd a chadarnhad o 51, yr ydym yn diolch am eu dewrder wrth wynebu’r mawr

Ynglŷn â TPAN yn dod i rym

Communiqué ar ddod i'r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (TPAN) a 75 mlynedd ers Penderfyniad 1 [i] Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, rydym yn wynebu “yr egwyddor o ddileu arfau niwclear”. Ar Ionawr 22, bydd y Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (TPAN) yn dod i rym.