CYBERFESTIVAL Yn rhydd o arfau niwclear

CYBERFESTIVAL Yn rhydd o arfau niwclear

Mae gan ddinasyddion y byd yr hawl i ddathlu dod i rym y Cytundeb ar gyfer Gwahardd Arfau Niwclear (TPAN) a fydd yn digwydd yn y Cenhedloedd Unedig ar 22/1/2021. Fe’i cyflawnwyd diolch i lofnodion 86 o wledydd a chadarnhad o 51, yr ydym yn diolch am eu dewrder wrth wynebu’r mawr

Ynglŷn â TPAN yn dod i rym

Communiqué ar ddod i'r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (TPAN) a 75 mlynedd ers Penderfyniad 1 [i] Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, rydym yn wynebu “yr egwyddor o ddileu arfau niwclear”. Ar Ionawr 22, bydd y Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (TPAN) yn dod i rym.

Datganiad ar y sefyllfa bandemig

Datganiad ar y sefyllfa bandemig

MAWRTH Y BYD AR GYFER HEDDWCH A HYFFORDDIANT YN CYFLWYNO I STOPIO RHYFEDD YN Y BYD Mae Mawrth y Byd dros Heddwch a Di-drais yn adleisio'r alwad am "gadoediad y byd" gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, yr Mawrth 23 diwethaf, yn gofyn hynny i gyd

O ystyried y sefyllfa arbennig yn yr Eidal

O ystyried y sefyllfa arbennig yn yr Eidal

Mae Tîm Hyrwyddwr yr Eidal yr Ail Fyd Mawrth ar gyfer Heddwch a Di-drais yn mynegi, yn y lle cyntaf, gydymdeimlad ac agosrwydd â dioddefwyr firws COVID 19 ledled y byd ac yn arbennig yn yr Eidal. Mae'r argyfwng a gynhyrchwyd gan y cynnydd mewn achosion yn ein gwlad a'r mesurau cyfatebol wedi gorfodi

Mawrth y Byd yng Ngweriniaeth y Weriniaeth Tsiec

Mawrth y Byd yng Ngweriniaeth y Weriniaeth Tsiec

Mewn 141 diwrnod mae’r mis Mawrth wedi bod mewn 45 o wledydd, dros 200 o ddinasoedd ar bob cyfandir “Rydyn ni wedi bod yn 141 diwrnod ac yn ystod yr amser hwn mae Mawrth y Byd wedi cynnal gweithgareddau mewn 45 o wledydd a thua 200 o ddinasoedd ar bob cyfandir. Gwnaethpwyd hyn yn bosibl gyda chefnogaeth llawer o sefydliadau, ac yn benodol gan

Y mwyafrif o wledydd o blaid y TPAN

Y mwyafrif o wledydd o blaid y TPAN

Hyd heddiw, 22 / 11 / 2019, mae'r gefnogaeth i'r Cytundeb Gwahardd Arfau Niwclear yn parhau i dyfu, o 120 mae gwledydd cychwynnol eisoes yn 151 mae'r gwledydd sy'n ei gefnogi, 80 ohonynt eisoes wedi'i lofnodi ac mae 33 wedi'i gadarnhau. Rydym yn colli 17 i ddod i rym. Swyddi cenedlaethol ar

Lansio Mawrth y Byd 2

Lansio Mawrth y Byd 2

Digwyddodd yr 2 hwn o Hydref o 2019, yng Nghylch Celfyddydau Cain Madrid, ar ôl dechrau symbolaidd Mawrth y Byd yn km 0 o'r Puerta del Sol, yng Nghylch y Celfyddydau Cain, y weithred swyddogol a oedd yn nodi ei ddechrau . Mynychwyd ef gan sawl siaradwr mewn amryw

Mae Mawrth y Byd yn cychwyn yn Km0

Mae Mawrth y Byd yn cychwyn yn Km0

Madrid, 2 o Hydref 2019, Diwrnod Rhyngwladol Di-drais. Gwysiwyd cant o gerddwyr, rhai yn dod o gyfandiroedd eraill, yn Km 0 o’r Puerta del Sol ym Madrid i symboleiddio dechrau Mawrth y Byd 2 dros Heddwch a Di-drais. Roeddent yn coffáu 10 flynyddoedd yn ôl, yr un peth