Symbolau dynol

IES Punta Larga, Santa Cruz de Tenerife

O'r IES Punta Larga o Santa Cruz de Tenerife, maen nhw'n anfon atom ni

Lluniau o 2il gylchred Addysgu ac Animeiddio Cymdeithasol-chwaraeon, modiwl ATL

IES Gúdar-Javalambre, Mora de Rubielos

Rydym yn anfon fideo atoch o'r symbol dynol o nonviolence a ffurfiodd myfyrwyr ac athrawon y ganolfan fis Medi diwethaf 26.

Myfyrwyr Sefydliadau El Casar

Myfyrwyr IES Campiña Alta ac IES Juán García Valdemora

<blockquote> Ar achlysur Diwrnod Rhyngwladol Nonviolence a dechrau Mawrth y Byd 2, gwnaeth myfyrwyr 200 yr IES Campiña Alta ac IES Juán García Valdemora, ac oedolion 50 o El Casar Symbol Dynol o Ddiweirdeb. </ blockquote >

IES MiraCamp, Vila-real

Yn yr IES MiraCamp dywedant wrthym:

<blockquote> Rydym wedi ymhelaethu ar thema eich ymgyrch, "Symbolau Dynol Heddwch a Di-drais".
Rydym o'r farn bod eich cynnig yn ddiddorol iawn, a dyna pam rydyn ni'n anfon ein gwaith atoch chi gyda'r myfyrwyr. </blockquote>

IES Antonio Machado, Y Llinell

O'r IES Antonio Machado anfonwch y grŵp hwn o ddelweddau o sut y gwnaethant ffurfio Symbol Heddwch Dynol.

Liceo Rosales, Madrid

O Ysgol Uwchradd Rosales ym Madrid, maen nhw'n anfon y Symbol Heddwch Dynol hardd hwn atom.

Symbolau Dynol a Thaflen Heddwch

Cynhaliwyd gweithgaredd “SYMBOLAU DYNOL A SABANA DE LA PAZ” gydag ysgol uwchradd a myfyrwyr cynradd ysgol “Villa Maria Cano” yn nhref Mosquera Cundinamarca (Colombia).

Yn cael ei gynnal o amgylch gweithgareddau hamdden gan godi ymwybyddiaeth y cyhoedd am faterion heddwch a nonviolence a rhoi cyhoeddusrwydd i Fawrth y Byd 2 dros Heddwch a Di-drais.

Sefydliad addysgol yn Tamil Nadu

Sefydliad addysgol yn Tamil Nadu (India)

30 o Awst o 2019, Symbol Heddwch wedi'i wireddu mewn Sefydliad Addysgol yn Tamil Nadu (India).

Ysgol Gamo Diana

Ysgol Gamo Diana - Madrid

Ar ddiwrnod Heddwch a Di-drais 2019, rwyf yn atodi'r symbol a wnaethom fis Ionawr diwethaf 30 yn fy nghanol.

CEIP Cardenal Herrera Oria

O CEen Cardenal Herrera Oria o Madrid, ar ddiwrnod Heddwch a Di-drais 2019, maent yn trosglwyddo'r neges hardd hon

Rhai annwyl iawn:
Yn gyntaf oll, diolch i chi am y gweithgaredd prydferth hwn.

Ddoe buom yn dathlu Diwrnod Heddwch yn yr ysgol. Gwnaeth pob lefel gadwyn o liw penodol gyda neges heddwch a chariad. Yn y cwrt roedd yr holl gadwyni wedi'u cysylltu ac fe wnaethon ni greu cylch gyda'r slogan “Cryfach po fwyaf ydyn ni”.

Darllenwyd negeseuon o heddwch, yn erbyn trais o unrhyw fath a chawsom gân.

Rydym yn anfon llun atoch gyda chadwyn cariad yr ysgol yr ydym am ei throsglwyddo dros y byd i gyd.

Heb un arall penodol, derbyniwch gyfarchiad cordial.