Dinas dechrau gorffen ar gyfer y 3ydd o Fawrth

Galwad am ddinasoedd gadael-cyrraedd yn y 3ydd Byd o Fawrth dros Heddwch a Di-drais

Cyd-destun: O Fienna. Rydym newydd ddod o gyfarfod cyntaf y pleidiau gwladwriaethol i'r Cytundeb Gwahardd Arfau Niwclear. Rydym wedi clywed droeon heddiw, gan gynrychiolwyr y 65 o wledydd a oedd yn bresennol a chan lawer o arsylwyr eraill, fod hwn yn gyfarfod hanesyddol. Yn y cyd-destun hwn ac o'r ddinas hon, fel MSGySV, rydym yn cymryd un cam arall tuag at y 3ydd. Ym Madrid, ar ddiwedd yr 2il MM, roedd rhywfaint o hyn eisoes wedi'i gyhoeddi. Nawr rydym yn symud ymlaen yn ei concretion.

Ond yn gyntaf rydym yn mynd i wneud adolygiad byr o rai o'r hyn sydd wedi'i wneud.

Cyn-filwyr:

  • Yn 2008 cyhoeddwyd y byddai Mawrth 1af y Byd yn gadael Wellington (Seland Newydd) ar Hydref 2, 2009. Flwyddyn yn ddiweddarach ac ar ôl cynnal gweithgareddau mewn mwy na 90 o wledydd, gyda thaith a barodd 93 diwrnod, fe wnaethom orffen y weithred wych honno yn Ariannin, ym Mharc Punta de Vacas, ar Ionawr 2, 2010.
  • Yn 2018 fe wnaethom gyhoeddi y byddai 2il Fawrth y Byd. Y byddem hefyd yn gadael Madrid (Sbaen) ar Hydref 2, ond yn 2019. Yn yr 2il MM hwnnw, cynhaliwyd gweithgareddau mewn mwy na 200 o ddinasoedd mewn 45 o wledydd am 159 diwrnod ac ar ôl circumnavigating y blaned, fe wnaethom gau ym Madrid, ar Fawrth 8, 2020.
  • Yn ogystal, cynhaliwyd gorymdeithiau rhanbarthol: yn 2017 gorymdaith Canolbarth America trwy 6 gwlad yn y rhanbarth, yn 2018 gorymdaith De America, gadawodd Colombia a chyrhaeddodd Chile cynnal gweithgareddau mewn 43 o ddinasoedd mewn 9 gwlad, Gorllewin Môr y Canoldir Mawrth ar y môr yn 2019 a Gorymdaith Di-drais America Ladin rhwng Medi 15 a Hydref 2, 2021, a gynhaliodd weithgareddau mewn 15 gwlad.

Cyhoeddiad: I’r holl sefydliadau sydd wedi cefnogi’r gorymdeithiau gwahanol ac yn arbennig i weithredwyr Byd Heb Ryfeloedd a Heb Drais, yn ogystal â’r timau cydlynu a’r cydweithredwyr oedd yn brif gefnogwyr y gorymdeithiau yn y gwahanol wledydd.

Pwnc: Rydyn ni'n mynd i gynnal 3ydd Mawrth y Byd a fydd yn dechrau ar 2/10/2024. Y peth cyntaf sydd ei angen arnom yw diffinio'r ddinas lle bydd y 3ydd Byd o Fawrth dros Heddwch a Di-drais yn dechrau ac yn gorffen.

Ar gyfer hyn rydym yn agor y tymor o heddiw 21/6/2022 am 3 mis tan 21/9/2022 ar gyfer derbyn cynigion. Gobeithio bod y gweithgareddau yn cynnwys nid yn unig y ddinas a'r wlad, ond hefyd y gwledydd yn yr ardal. Bydd y ddinas/gwlad a ddewiswyd yn cael ei chyfleu ar 2/10/2022, ddwy flynedd cyn dechrau'r 3ydd MM.

Anelwn, cyn belled ag y bo modd, i’r cynigion newydd ddod o ddinasoedd yn Asia, America neu Affrica, gyda golwg ar arallgyfeirio’r rhanbarthau.

Pynciau i ddod: Wedi'i ddiffinio lle bydd y 3ydd MM yn cychwyn, byddwn yn agor derbyniad mentrau gan ddinasoedd o 21/12/2022 i 21/6/2023. Gyda'r wybodaeth sy'n cyrraedd yn y 6 mis hyn, bydd y gefnffordd yn cael ei dylunio a bydd hyd y 3ydd MM yn cael ei bennu. Cyhoeddir y wybodaeth hon ar 2/10/2023, flwyddyn cyn dechrau MM3.

Novedades: Bydd gan y 3ydd MM Dîm Sylfaen estynedig a fydd yn cynnwys aelodau rhwng 18 a 30 oed a fydd yn rhan o ardal a elwir yn Dîm Sylfaen Iau. Bydd gan yr EB Junior yr un swyddogaethau â'r EB.

Gwneud penderfyniadau: Bydd cwmpas y penderfyniad yn cynnwys rhai o gyfranogwyr Timau Sylfaenol y gorymdeithiau a gynhaliwyd a chydag ymgynghoriad â thîm cydlynu MSGySV y Byd a'r prif sefydliadau sy'n cefnogi'r 3ydd MM hwn.

Moment: Er mai creu ymwybyddiaeth o ddi-drais yw dyhead gorymdeithiau’r byd, ein nod yw, ar ryw adeg, y bydd y rhyfeloedd yn y byd rhwng bodau dynol yn dod i ben. Mae hwn yn edrych fel prosiect hirdymor. Ond, yn ôl y lluwch y mae digwyddiadau'n ei gymryd, gwelwn fod y gweithredoedd sy'n cynnig heddwch a rhoi'r gorau i wrthdaro arfog heddiw yn fwy angenrheidiol nag erioed. Gobeithio, fel y cyhoeddodd Galeano, fod y 3ydd Byd o Fawrth dros Heddwch a Di-drais yn haeddu cefnogaeth miliynau ar filiynau o droedfeddi ar ei thaith o amgylch y blaned.

3ydd MM Cydlynu dros Heddwch a Di-drais


Ffynhonnell yr erthygl: Asiantaeth y Wasg Ryngwladol Pressenza

1 sylw ar “Dinas dechrau gorffen ar gyfer 3ydd Mawrth”

Gadael sylw