Bydd 3ydd Mawrth dros Heddwch a Di-drais y Byd yn dechrau ar 2/10/2024, mae yna 75 dyddiau.

Ar gyfer Beth

Riportiwch sefyllfa beryglus y byd gyda gwrthdaro cynyddol, parhau i godi ymwybyddiaeth, gwneud gweithredoedd cadarnhaol yn weladwy, rhoi llais i genedlaethau newydd sydd am osod diwylliant Nonviolence.

Beth

Gyda chefndir y Byd 1º Mawrth 2009-2010, yn ystod dyddiau 93 teithiodd 97 o wledydd a phum cyfandir. Cynigir Mawrth 3ª y Byd ar gyfer Heddwch a Di-drais yn ystod y 2024 a 2025 years.

Pryd a Lle

Bydd y 3ydd WM yn cychwyn yn San José, Costa Rica ar Hydref 2, 2024, sef Diwrnod Rhyngwladol Di-drais. Bydd yn teithio ar draws y 5 cyfandir, gan ddod i ben yn San José, Costa Rica ar Ionawr 5, 2025.

Newyddion Diweddaraf y mis Mawrth

Bydd y 3ydd MM yn dechrau yn San José, Costa Rica ymlaen 2 2024 Hydref, Diwrnod Rhyngwladol Di-drais, pymtheg mlynedd ar ôl y MM 1af.

Ydych chi eisiau cydweithio â ni?

Noddi taith o gwmpas mis Mawrth

Mae angen noddwyr ar gwrs yr orymdaith i gyrraedd y gynulleidfa a'r cyfranogiad mwyaf.

Cysylltu mewn rhwydweithiau cymdeithasol

Sefydliad

Timau Hyrwyddwyr

Byddant yn codi trwy weithredoedd a phrosiectau o'r sylfaen gymdeithasol.

Cefnogi Llwyfannau

Meysydd cyfranogi mwy eang ac amrywiol na Thimau Hyrwyddwyr

Cydlynu Rhyngwladol

Cydlynu mentrau, calendrau a llwybrau

Rhywfaint o wybodaeth amdanom ni

Yn wyneb rhwystr ymddangosiadol dynoliaeth, mae'n frys gwneud i leisiau'r rhai ohonom, ar bob cyfandir, sydd eisiau byd heb ryfeloedd a thrais gael eu clywed a'u cryfhau.

Ar gyfer hyn, rydym yn eich gwahodd i ymuno â 3ydd Mawrth y Byd dros Heddwch a Di-drais (3ydd MM), 5 mlynedd ar ôl yr 2il MM (2019-2020) a oedd â thaith o 159 diwrnod, a 15 mlynedd ar ôl y 1af MM sydd yn 2009 - Yn 2010, am 93 diwrnod teithiodd 97 o wledydd ar bum cyfandir.

Cymerodd mwy na 2.000 o sefydliadau ran yn y ddwy orymdaith flaenorol.

Gobeithiwn y bydd mwy yn cymryd rhan yn y rhifyn hwn! Apeliwn ar bob person, grŵp a chynrychiolydd o sefydliadau cyhoeddus a phreifat sydd eisoes yn dangos neu eisiau dangos gyda’u gweithredoedd eu hymrwymiad i heddwch,
di-drais a themâu canolog eraill y 3ydd Byd o Fawrth.