Teithio

Cefnffordd

Cymerir y llwybr fel cyfeiriad yn yr un ystyr â'r 1ªMM. Gyda'r hynodrwydd o ddechrau a gorffen ym Madrid.

Roedd amserlen betrus y llwybr gyda dyddiadau mynediad ac allanfeydd cyfandiroedd ym mis Ionawr 2019 fel a ganlyn:

  • EWROP: Madrid 2 / 10 / 2019, Cádiz 6 / 10
  • AFFRICA GORLLEWIN: Tangier 8 / 10, Dakar 3 / 11
  • AFFRICA DWYRAIN: Addis Ababa 18 / 11, Johannesburg 17 / 12
  • LLWYBR MARITIME MEDDYGINIAETHOL: Genoa 27 / 10, Barcelona 4 / 11, Argél 15 / 11, Tiwnisia 26 / 11, Palermo 3 / 12, Civitavecchia 6 / 12, Livorno 18
  • AMERICA GOGLEDD-CANOLOG: New-York 4 / 11, San José de Costa Rica 25 / 11 Panama 30 / 11
  • DE AMERICA: Coridor y Môr Tawel: Bogotá 3 / 12, Santiago de Chile 23 / 12; Coridor yr Iwerydd: Caracas 3 / 12, Buenos Aires 23 / 12
  • OCEANIA-ASIA: Wellington 5 / 1 / 2020, Delhi Newydd 28 / 1 / 2020
  • EWROP: Moscow 6 / 2 / 2020, Madrid 8 / 3 / 2020

O fis Mawrth 2019 tan fis Hydref, caiff lleoedd a dyddiadau eu cadarnhau a / neu eu haddasu. Gellir gweld y llwybr cyfan am y tro yn yr adran digwyddiadau:

Llwybrau Cydgyfeiriol

Bydd nifer o fentrau a fydd yn ychwanegu at y llwybr cefn fel llwybrau cydgyfeirio sydd hefyd yn rhoi cryfder a dwyster mawr i'r MM. Mae llawer o enghreifftiau eisoes wedi bod yn y 1ªMM. O grŵp o ferched ifanc a gerddodd am 10 diwrnod yn Seland Newydd i ymuno â dechrau'r MM yn Wellington. Hefyd enghreifftiau yw llwybrau'r Dwyrain Canol / Balcanau neu Affrica De-Oreintal y croesodd y ddwy wlad nifer o wledydd a miloedd o km.