Teithio

Cefnffordd

Cymerir y llwybr fel cyfeiriad yn yr un ystyr â'r 1ªMM. Gyda'r hynodrwydd o ddechrau a gorffen ym Madrid.

Roedd amserlen betrus y llwybr gyda dyddiadau mynediad ac allanfeydd cyfandiroedd ym mis Ionawr 2019 fel a ganlyn:

O fis Mawrth 2019 tan fis Hydref, caiff lleoedd a dyddiadau eu cadarnhau a / neu eu haddasu. Gellir gweld y llwybr cyfan am y tro yn yr adran digwyddiadau:

Llwybrau Cydgyfeiriol

Bydd nifer o fentrau a fydd yn ychwanegu at y llwybr cefn fel llwybrau cydgyfeirio sydd hefyd yn rhoi cryfder a dwyster mawr i'r MM. Mae llawer o enghreifftiau eisoes wedi bod yn y 1ªMM. O grŵp o ferched ifanc a gerddodd am 10 diwrnod yn Seland Newydd i ymuno â dechrau'r MM yn Wellington. Hefyd enghreifftiau yw llwybrau'r Dwyrain Canol / Balcanau neu Affrica De-Oreintal y croesodd y ddwy wlad nifer o wledydd a miloedd o km.