Dinasoedd - TPAN

YMGYRCH ICAN: CEFNOGAETH CARTREFI'R TPAN

Galwad fyd-eang gan ddinasoedd a threfi i gefnogi Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Wahardd Arfau Niwclear

Mae arfau niwclear yn fygythiad annerbyniol i bobl ym mhob man. Dyma pam, pleidleisiodd 7 o Orffennaf 2017, cenhedloedd 122 o blaid mabwysiadu'r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear. Mae pob llywodraeth genedlaethol bellach yn cael eu gwahodd i lofnodi a chadarnhau'r cytundeb byd-eang hanfodol hwn, sy'n gwahardd defnyddio, cynhyrchu a storio arfau niwclear ac yn gosod y sail ar gyfer eu dileu yn llwyr. Gall dinasoedd a threfi helpu i greu cefnogaeth i'r cytundeb trwy gefnogi alwad ICAN: "Mae dinasoedd yn cefnogi'r TPAN".