Dinasoedd - TPAN

YMGYRCH ICAN: CEFNOGAETH CARTREFI'R TPAN

Galwad fyd-eang gan ddinasoedd a threfi i gefnogi Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Wahardd Arfau Niwclear

Mae arfau niwclear yn fygythiad annerbyniol i bobl ym mhob man. Dyma pam, pleidleisiodd 7 o Orffennaf 2017, cenhedloedd 122 o blaid mabwysiadu'r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear. Mae pob llywodraeth genedlaethol bellach yn cael eu gwahodd i lofnodi a chadarnhau'r cytundeb byd-eang hanfodol hwn, sy'n gwahardd defnyddio, cynhyrchu a storio arfau niwclear ac yn gosod y sail ar gyfer eu dileu yn llwyr. Gall dinasoedd a threfi helpu i greu cefnogaeth i'r cytundeb trwy gefnogi alwad ICAN: "Mae dinasoedd yn cefnogi'r TPAN".

Mae'r wefan hon yn defnyddio ei chwcis ei hun a thrydydd parti ar gyfer ei weithrediad cywir ac at ddibenion dadansoddol. Mae'n cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti gyda pholisïau preifatrwydd trydydd parti y gallwch neu na allwch eu derbyn pan fyddwch yn eu cyrchu. Drwy glicio ar y botwm Derbyn, rydych yn cytuno i ddefnyddio’r technolegau hyn a phrosesu eich data at y dibenion hyn.    Ver
Preifatrwydd