Cylchlythyr Mawrth y Byd - Rhif 5

Yn y cylchlythyr hwn byddwn yn teithio trwy ddechrau Mawrth y Byd 2 dros Heddwch a Di-drais.

Byddwn yn mynd ar daith o amgylch prif ddigwyddiadau dechrau'r Mawrth ym Madrid, Sbaen, y dechrau mewn lleoedd eraill yn Sbaen, mewn lleoedd eraill yn Ewrop, yn India, yn Ne Korea.

Byddwn yn aros wrth gatiau Affrica, ar ddechrau mis Mawrth, ychydig cyn i'r Tîm Sylfaen gamu ar bridd Affrica.

Ymwelodd y dinasoedd cyntaf yn Sbaen.

Yn ddiweddarach byddwn yn cyflwyno bwletin arbennig ar America a byddwn yn parhau gyda bwletin ar “naid i Affrica” y mis Mawrth.

Dechreuadau'r Mawrth, ym Madrid

Mae Mawrth y Byd yn cychwyn yn Km 0 o'r Puerta del Sol ym Madrid lle bydd yn dychwelyd ar ôl ffonio'r Blaned.

Fe’i lansiwyd yn amgylchedd annwyl a hanesyddol y Circulo de Bellas Artes de Madrid.

Mewn lleoedd eraill ym Mhenrhyn Iberia

Yr un diwrnod, mewn gwahanol leoedd ym Mhenrhyn Iberia, cynhaliwyd y lansiad hwnnw hefyd.

Yn “Diwrnod Rhyngwladol Di-drais”, Hydref 2, yn Bilbao, rhoddodd y tŷ cyhoeddi “SAURE” lyfrau 500 ar “Bwlio Ysgol” o’i olygyddol.

Yn La Coruña, ar “Ddiwrnod Di-drais Gweithredol”, cychwynnodd “2il Fawrth y Byd dros Heddwch a Di-drais” gyda Chyflwyniad Sefydliadol yn y bore yn Neuadd y Ddinas a Gala Cartref, yn y prynhawn, i ddinasyddion yng nghanolfan ddinesig Ágora.

Ac yn El Casar, tref ddymunol yn Guadalajara, gwnaeth myfyrwyr 200 ac oedolion 50 symbol Dynol o Ddiweirdeb.

O'r diwedd, Mawrth y Byd, ar y ffordd

Yn olaf, mae Mawrth y Byd yn dechrau ei ffordd. Yn gyntaf yn Sbaen, ymwelwch â Cadiz, mae'n cwrdd â Seville ac mae wrth gatiau naid y cyfandir, ar ei ffordd i Moroco.

Mae Mawrth y Byd yn cyrraedd y ddinas hynaf yn Ewrop.

Mae Mawrth y Byd yn cyrraedd prifddinas Andalusia gan hyrwyddo cyfnewid syniadau rhwng aelodau o wahanol wledydd.

Ac mae Moroco eisoes yn aros am ddyfodiad Mawrth y Byd 2

Ar Hydref 8 o 2019, bydd Moroco yn derbyn Mawrth y Byd 2 ar gyfer Heddwch a Di-drais.

Mewn man arall yn Ewrop ...

Mewn rhannau eraill o Ewrop, mae Mawrth y Byd yn mynegi ei hun gyda gostyngeiddrwydd, cryfder a llawenydd.

Ar achlysur Diwrnod Rhyngwladol Di-drais ac i hyrwyddo Mawrth y Byd 2 yn Porto, cynhaliwyd y colocwiwm hwn.

Heb os, roedd grym Nonviolence yn bresennol yn yr Eidal ar ddechrau Mawrth y Byd 2.

Yn y dwyrain, gweithredoedd gwahanol

Yn India, dathlwyd 2 Hydref gyda dathliadau mewn ysgolion ac yn y Parciau Astudio a Myfyrio, symbolau dynol ac adlyniadau.

Ac yn Ne Korea, sut y gall celf ddod â heddwch a nonviolence? Felly cefnogodd o Seoul, Bereket Alemayeho i Fawrth y Byd.

1 sylw ar «Cylchlythyr y Byd Mawrth - Rhif 5»

Gadael sylw