Ecwador yn bresennol ar y llwybr dros Heddwch

Sonia Venegas Paz a Gina Venegas Guillén yw'r unig Americanwyr Lladin o'r tîm sylfaen a gychwynnodd ar y llwybr ar gyfer Heddwch a Di-drais.

Ar ran Cymdeithas y Byd Heb Ryfeloedd a Thrais-Ecwador, cychwynnodd Sonia Venegas Paz, llywydd a Gina Venegas Guillén, aelod o'r sefydliad a'r ffotograffydd, heb arbed unrhyw ymdrech a chyda'r unig syniad o amddiffyn ei delfrydau, i Sbaen i gwireddu'ch breuddwydion ac ysgrifennu tudalen newydd yn eich straeon.

Dyma'r pedwerydd tro i Sonia Venegas gymryd rhan yn y math hwn o gynhadledd.

Mae ei berthynas â World without Wars a heb Drais dros 10 mlwydd oed.

Mawrth y Byd 1.a oedd ei brofiad cyntaf, yna Mawrth 1.a Canol America oedd y lle i ystumio gyda phum merch Ecwador y 1ª De America Mawrth a ddigwyddodd o'r 16 o Fedi i 13 Hydref 2018, lle ymunodd o amgylch gwledydd 12 i ddweud na wrth drais ac ie i heddwch.

Ar gyfer Gina Venegas, ar y llaw arall, mae hi'n cynrychioli ei hail gyfraniad, gan iddi gymryd rhan sylweddol yn ystod Mawrth 1.a De America.

 

Dechreuodd Gina a Sonia ar eu taith ym Madrid ar Hydref 2 o 2019

Gyda'r cefndir hwn, cychwynnodd Gina a Sonia ar eu taith ym Madrid ar Hydref 2 o 2019, Diwrnod Rhyngwladol Di-drais a genedigaeth Gandhi.

Yn ystod eu harhosiad ym mhrifddinas Sbaen, fe wnaethant gymryd rhan ar ddechrau'r alldaith hon y mae eu menter yn ceisio achub y gorau o ddiwylliannau a phobloedd amrywiol y Ddaear.

Dod ag ewyllys pob cymdeithas sifil ynghyd i ddileu rhyfeloedd yn ddiffiniol a chynhyrchu cydwybod gymdeithasol fyd-eang yn erbyn pob math o drais: corfforol, economaidd, hiliol, crefyddol, diwylliannol, rhywiol, seicolegol.

Ar Hydref 6 aethant i Cadíz, dinas hynaf Sbaen, yno buont yn cymryd rhan yn y digwyddiad “We Dance for Peace”, digwyddiad sy'n ymroddedig i gelf, cerddoriaeth a barddoniaeth.

Cafodd Sonia Venegas gyfle i rannu ei dysgu fel athrawes brifysgol ac i fynegi'r diddordeb a'r gefnogaeth a ddangoswyd gan endidau addysg uwch yn Ecwador ar y pwnc.

Y stop nesaf oedd Seville

Y stop nesaf oedd Seville. Ym mhrifddinas Andalusia, roedd yn gyfle i gyfnewid syniadau a phynciau yn ymwneud â gwahanol ddiwylliannau, ethnigrwydd, cenedligrwydd a chrefyddau, a dysgon nhw hefyd am brofiadau'r rhai sy'n ffurfio'r grŵp sylfaen a chydlynwyr eu derbyniad.

Tanger, yn Affrica, oedd ei fan cyfarfod nesaf.

Roedd nifer o weithgareddau a drefnwyd gan y Llysgenhadaeth Dyneiddiol yn aros amdanynt yma, gan gynnwys ymweliad â gorsaf radio Moroco RTM a 6ed Gyngres Ddyneiddiol “Grym Newid”.

Ar y siwrnai hon, derbyniodd Sonia fel cynrychiolydd Ecwador wobr oren a diploma sy'n ei hachredu fel llysgennad dyneiddiol dros heddwch a nonviolence.

 

Marrakech oedd y pwynt ymweld nesaf

Marrakech oedd y pwynt ymweld nesaf. Cymerodd ein cynrychiolwyr ran yn y Fforwm ar Ddiweirdeb a Chydgyfeirio Diwylliannau, a baratowyd ar gyfer Tîm Sylfaen yr orymdaith. Cafodd Sonia Venegas gyfle i gyflwyno llyfr Mawrth 1af De America i lywydd Cymdeithas y Bar a threfnwyr y digwyddiad.

Roedd Tan Tan, drws anialwch y Sahara yn fan cyfarfod arall. Yn y lle hwn fe'u croesawyd gan wahanol gymdeithasau menywod y mae eu haelodau'n gweithio'n galed o dan ganllawiau dyneiddiol, a groesawodd yr ymwelwyr â pharti integreiddio anghyffredin.

Yna aethant i El Aaiún, yma nid yn unig y rhoddwyd sylw rhagorol gan aelodau’r gymdeithas Undod a Chydweithrediad Cymdeithasol, ond cawsant eu syfrdanu gan y tirweddau hardd y gallent eu gweld ac, wrth gwrs, ffotograffio.

 

Yn ystod y weithred Sonia Venegas o Byd heb Ryfeloedd a Thrais Cymerodd Ecwador y llawr fel y gwnaeth Rafael de la Rubia, cydlynydd y 2ª Byd Mawrth a bwysleisiodd nonviolence gweithredol fel ffordd i ddatrys gwrthdaro mewn rhai rhannau o'r byd.

O Laayoune i'r Ynysoedd Dedwydd ac oddi yno i'r Ynysoedd Balearaidd

Roeddent hefyd yn Gran Canaria, Lanzarote a Tenerife, yn yr olaf cymerodd ein cydwladwyr ran yn y digwyddiadau a baratowyd ym Mhrifysgol La Laguna a'r orymdaith trwy Puerto de La Cruz. Cafodd Sonia gyfle i rannu ei phrofiadau a chyflwyno llyfr Mawrth 1af De America.

 

Prifysgol Ynysoedd Balearig Palma de Mallorca oedd eu cyrchfan olaf, yn y ganolfan addysg uwch hon, mynychwyd Sonia a Gina gan eu his-ganghellor a ymunodd â gorymdaith y byd a byddant hefyd yn datblygu rhai gweithgareddau.

 

Ar y llaw arall, gadawodd Gina Venegas Guillén recordio mewn delweddau bob un o'r gweithredoedd a gyflawnwyd yn y lleoedd lle hedfanwyd baner Mawrth y Byd 2.

Mae'r daith yn parhau, arhoswn amdanoch pan stopiwch yn Ecwador, lle byddwn yn eich croesawu â breichiau agored, o 9 i Ragfyr 13 i ddweud wrthych Paz, Fuerza yr Alegría.

Gadael sylw