Cylchlythyr Mawrth y Byd - Rhif 4

Yn ystod cyfnod pan gawsom gymaint o wybodaeth, rhag ofn na allem ei phrosesu, roedd yn rhaid inni stopio cynhyrchu Bwletinau.

Ymddiheurwn os cafodd rhywun ei gamarwain mewn unrhyw ffordd. Er ein bod yn credu, ychydig cyn dechrau olaf y mis Mawrth, fod yr olwyn wybodaeth eisoes yn ddigon olewog y gallai pawb fod wedi derbyn gwybodaeth mewn ffyrdd eraill: mae Facebook, twitter a instagram wedi bod yn llawn.

Yma, yn y grŵp newyddion hwn a gymerwyd fel enghraifft, gallwn dynnu sylw at y pwysigrwydd y mae Mawrth y Byd 2 dros Heddwch a Di-drais wedi bod yn ei gymryd.

Ar y naill law, mae'r ffaith arwyddocaol bod cynrychiolwyr y mis Mawrth wedi dod i law'r Pab yn y Fatican, neu'r wobr y mae'r Mawrth wedi'i derbyn gan Peace Run am eu gweithred barhaol dros Heddwch, neu'r ffaith bod taleithiau fel Mendoza, yn yr Ariannin, wedi datgan Mawrth y Byd o ddiddordeb taleithiol.

Mae bwrdeistrefi newydd yn cael eu hychwanegu at y TPAN

Ar y llaw arall, mae'r ffaith bod bwrdeistrefi newydd yn ymuno â'r TPAN a anogwyd gan gynrychiolwyr 2il Fawrth y Byd, fel achos Luino yn yr Eidal, sy'n ychwanegu cefnogaeth i gyflawni'r ffaith bod y Cytuniad ar gyfer Gwahardd Arfau Niwclear yn dod i rym, yn ogystal â'r diferyn gormodol o gadarnhadau i'r TPAN, ar Fedi 26, cafwyd llofnod rhif 32 y wladwriaeth.

Ni allwn anghofio'r ffaith, yn ychwanegol at y Byd 2 mae Mawrth hefyd wedi ymuno â Surinám, yr unig wlad yn Ne America nad oedd wedi cymryd rhan ym mis Mawrth cyntaf y Byd, er iddo wneud ym mis Mawrth De America.

Newyddion Byr o'r 16 ym mis Medi o 2019 i'r 1 ym mis Hydref o 2019

1 sylw ar «Cylchlythyr y Byd Mawrth - Rhif 4»

Gadael sylw