Cyflwyno'r mis Mawrth yn “Cidade Vella”

Cyflwyniad i Sefydliadau a chymdogion y ddinas, “Pola Paz ea Nonviolencia Mawrth y Byd 2” yn y Ganolfan Ddinesig “Cidade Vella”, A Coruña.

Gwnaeth Tîm Hyrwyddo Mawrth y Byd 2 yn ninas A Coruña, gyflwyniad newydd i endidau gwysiedig y ddinas yn y Ganolfan Ddinesig "Cidade Vella".

Ar ôl rhoi cyd-destun i Fawrth y Byd 1, gan egluro taith ryngwladol eleni a rhoi sylwadau ar y gweithredoedd rhagorol mewn gwledydd eraill, roedd sefydliadau’n cael eu gwahodd i ddatblygu mentrau yn eu grwpiau.

Heddiw mae gan rai sefydliadau 27 ddiddordeb mewn cymryd rhan, maen nhw'n dechrau diffinio'r mentrau lleol a fydd yn cael eu datblygu.

Mae gwaith yn cael ei wneud ar ledaenu ymlaen llaw ar ddechrau'r orymdaith yn y ddinas a gynhelir ddydd Mercher, 02/10/19 yn Awditoriwm Canolfan Ddinesig “Ágora”, lle cynhelir y gala yn y ddinas a phob un. Bydd yr endid yn rhoi i ddysgu am y mentrau a fydd yn cael eu rhoi ar waith yng ngwahanol fannau'r ddinas.

Gadael sylw