Cyfarfod Mawrth y Byd gyda'r Pab

Cyfarfu dirprwyaeth o Fawrth y Byd 2 â'r Pab Ffransis yn y Fatican

Ddydd Mercher hwn mae 18 o Fedi o 2019, Mawrth Byd 2 dros Heddwch a Di-drais wedi cwrdd â'r Pab Ffransis.

Y tîm sy'n hyrwyddo'r 2ª Byd Mawrth, a baratowyd eisoes ar gyfer y fynedfa i'r Gynulleidfa Babaidd ar ddydd Mercher, wedi'i hysbysu, trwy lais ei gynrychiolydd, Rafael de la Rubia, i'r Pab Ffransis am bwrpas Mawrth y Byd 2 a'i fwriad i gario neges Heddwch a Di-drais yn Eich taith o amgylch y blaned.

Rhoddwyd llyfrau Mawrth y Byd 1, Mawrth Canol 1 a De Mawrth 1 a hefyd baneri cyfatebol y gorymdeithiau hyn i'r Pab Ffransis fel anrhegion.

Ar ôl esboniadau byr Rafael de la Rubia, trosglwyddodd y Pab Ffransis ei ddymuniadau gorau iddo, i Fawrth y Byd 2 ac i bawb a gymerodd ran yn y gweithredoedd hyn o ddyneiddio'r ddaear.

Mynegodd ei ddymuniadau hefyd am i'r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear ddod i rym yn brydlon, a gadarnhawyd eisoes gan y Fatican.

Yn olaf, bendithiodd y Pab Ffransis y fflagiau a fydd yn cael eu cario ar Fawrth y Byd 2 ac eglurodd “rhaid hyrwyddo’r gweithredoedd hyn. Mae'n beth da i'w wneud ac mae hynny'n urddasol. ”

Rydym yn falch bod cynrychiolydd uchaf y ffydd Gatholig yn nodi ei gefnogaeth i weithredoedd fel Mawrth y Byd 2 dros Heddwch a Di-drais.

Gobeithiwn y bydd y cynnig hwn, sy'n cael ei gyfeirio at bob bod dynol, yn cael ei gefnogi gan bawb, waeth beth fo'u crefydd, hil, rhyw, cyflwr cymdeithasol ... Oherwydd bod Heddwch a Di-drais yn hanfodol ar gyfer datblygiad personol a chymdeithasol yr holl ddynoliaeth.

Rydym yn diolch i'r cydweithrediad yn y gwaith dilynol i Pressenza International Press Agency, yn eu cyfraniad: Mawrth y Byd dros Heddwch a Di-drais yn y Fatican

Gadael sylw