Y mis Mawrth a ddyfarnwyd gan Peace Run

Ar y diwrnod y cyflwynwyd Gorymdaith y Byd i’r Pab Ffransis yn y Fatican, derbyniodd Rafaél de la Rubia “Gwobr Rhedeg Heddwch yr Eidal 2019”

Yn ystod y gynhadledd i’r wasg a gynhaliwyd ddoe ym mhencadlys Cymdeithas Ddaearyddol yr Eidal, dyfarnwyd y “Gorymdaith Fyd-eang dros Heddwch a Di-drais”, Rafael de la Rubia, i sylfaenydd “Gorymdaith y Byd dros Heddwch a Di-drais”.Gwobr Rhedeg Heddwch Yr Eidal 2019".

Cafodd y wobr ei genhedlu, ei dylunio a'i chreu gan grŵp o ffoaduriaid a gwirfoddolwyr mewn gweithdai a gydlynwyd gan Gymdeithas Thea Rhufain.

Galwyd y gynhadledd i’r wasg i hyrwyddo “Lliwiau Heddwch,” digwyddiad blynyddol y Ras Heddwch lle mae 5.000 o luniadau heddwch a grëwyd gan blant o 126 o wledydd yn cael eu harddangos yn y Colosseum yn Rhufain rhwng Medi 20 a 29 ar achlysur Diwrnod Rhyngwladol y Rhyfel. Heddwch.

 

Yn ystod y gynhadledd i'r wasg, derbyniodd Rafael De La Rubia hefyd symbol ffagl heddwch y Ras Heddwch a fydd yn arwain at Uwchgynhadledd y Byd o Wobrau Heddwch Nobel i'w chynnal o 19 i 22 ym mis Medi ym Mérida, Mecsico

Ymddiriedir iddo gyda symbol fflachlamp y Ras Heddwch.

Gadawodd hyrwyddwr Mawrth y Byd am Fecsico yn syth ar ôl diwedd y seremoni ar ddiwrnod pan gyflwynodd y fenter i'r Pab Ffransis yn y Fatican.

Diolchwn i Pressenza International Press Agency am ddilyn y gynhadledd i'r Wasg: Mae Peace Run yn gwobrwyo Marcia Mondiale ac yn rhoi grant i Rafael de la Rubia la sua fiaccola

Gadael sylw