Saint Louis, mynediad yn Senegal

Ar fore Hydref 26, cychwynnodd Tîm Sylfaen mis Mawrth lwyfan Senegal gan gyrraedd Saint-Louis.

Arweiniodd y tîm hyrwyddwyr lleol dan arweiniad Omar Diallo y Tîm Sylfaen i gwrdd â rhai awdurdodau crefyddol:

Ymweld â'r Abad Barnabas, curadur y seminarau yn yr Eglwys Gatholig; yna i’r imam Baye Dame Wade, ŵyr i Abbas Sall, ysgolhaig gwych brawdoliaeth Tidiane, a arweiniodd weddi’r teithwyr ar ôl llongyfarch y tîm ar y fenter honno.

Nesaf, ymwelwyd â Llywydd grŵp Cynghorau Cymdogaeth Saint-Louis, a ddangosodd ei hun mewn cytgord mawr â'r prosiect, gan nodi bod nonviolence yn cychwyn ynoch chi'ch hun ac yn poeni am sut i roi parhad i'r gwerthoedd hynny, gan bwysleisio gwaith pobl ifanc fel Omar, ysgrifennydd cyngor dosbarth Balacoss.

Dyma'r achlysur i ymchwilio i un o amcanion Mawrth y Byd

Dyma'r achlysur i ymchwilio i un o amcanion y Mawrth y Byd cyfeiriodd at beryglon amlffurf y mae eu mynegiant mwyaf, yn yr arena ryngwladol, yn cynnwys y bygythiad niwclear.

Pwysleisiwyd gwrthwynebiad y bobl i rai llywodraethau pwerus yn y system hefyd gydag enghreifftiau fel Gini, Chile, Ecwador, Libanus ymhlith eraill a chynnydd symudiadau dinesig, megis Greta Thunberg, ac eraill.

Pwysleisiwyd yr angen i osod nonviolence fel diwylliant newydd, fel sy'n digwydd gyda thema ecoleg.

 

Yn y prynhawn, cynhaliwyd Don Bosco yn y ganolfan, digwyddiad lle gwnaed cyflwyniad o Fawrth y Byd, ac yr oedd ei ran ddiwylliannol yn cynnwys cynrychiolaeth o filwyr theatr Juvep, ymyrraeth y rapiwr General Kheuch a slamero Slam Issa sy'n rhoi awyrgylch da.


Drafftio: Martine Sicard a N’diaga Diallo
Ffotograffau: Marco I.

Rydym yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth gyda lledaenu gwe a rhwydweithiau cymdeithasol Mawrth Byd 2

Gwefan: https://www.theworldmarch.org
Facebook: https://www.facebook.com/WorldMarch
Twitter: https://twitter.com/worldmarch
Instagram: https://www.instagram.com/world.march/
Youtube: https://www.youtube.com/user/TheWorldMarch

1 sylw ar «Saint Louis, mynediad i Senegal»

Gadael sylw

Gwybodaeth sylfaenol am ddiogelu data Gweld mwy

  • Cyfrifol: Gorymdaith y Byd dros Heddwch a Di-drais.
  • Pwrpas:  Sylwadau cymedrol.
  • Cyfreithlondeb:  Trwy ganiatâd y parti â diddordeb.
  • Derbynwyr a'r rhai sy'n gyfrifol am driniaeth:  Ni chaiff unrhyw ddata ei drosglwyddo na'i gyfleu i drydydd parti i ddarparu'r gwasanaeth hwn. Mae'r Perchennog wedi contractio gwasanaethau gwe-letya gan https://cloud.digitalocean.com, sy'n gweithredu fel prosesydd data.
  • Hawliau: Cyrchu, cywiro a dileu data.
  • Gwybodaeth Ychwanegol: Gallwch ymgynghori â'r wybodaeth fanwl yn y Polisi Preifatrwydd.

Mae'r wefan hon yn defnyddio ei chwcis ei hun a thrydydd parti ar gyfer ei weithrediad cywir ac at ddibenion dadansoddol. Mae'n cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti gyda pholisïau preifatrwydd trydydd parti y gallwch neu na allwch eu derbyn pan fyddwch yn eu cyrchu. Drwy glicio ar y botwm Derbyn, rydych yn cytuno i ddefnyddio’r technolegau hyn a phrosesu eich data at y dibenion hyn.    Ver
Preifatrwydd