Thies gyda'r Byd Mawrth

Ar ddiwrnodau 27 a 28 ym mis Hydref, cynhaliwyd Mawrth y Byd 2 yn ninas Thies, Senegal.

Ar Ddiwrnod 27, aeth y Tîm Sylfaen i Thiès, dinas fawr wedi'i lleoli 70 km o Dakar, ail gam Senegalese lle cychwynnodd y rhaglen yn y prynhawn yn y Plaza de Francia, trwy gynhadledd ar bwnc adnoddau naturiol a Sefydlogrwydd fel fector heddwch.

Fe’i cyflwynwyd gan banel a oedd yn cynnwys yr Athro Abdul Aziz Diop aelod o’r Fforwm Sifil, Mor Ndiaye Mbaye, Cyfarwyddwr Cabinet Gweinidog yr Economi Ddigidol a Thelathrebu, ac Yerro Sarr o'r mudiad Dydd Gwener ar gyfer y Dyfodol.

Fe wnaeth y Maer Talla Sylla wella’r seremoni gyda’i phresenoldeb, gan bwysleisio tynged byw mewn gwlad nad yw wedi adnabod rhyfeloedd na coup d’etat.

Parhaodd i ddarllen cyfathrebiad gan Mrs. N'deye NDIAYE DIOP

Parhaodd i ddarllen cyfathrebiad gan Mrs. N'deye NDIAYE DIOP, y Gweinidog Economi Ddigidol a Chyfathrebu, a enwodd Cheikh Amadou Bamba a Gandhi fel canolwyr nonviolence, gan nodi'r olaf:

«Nonviolence yw'r grym mwyaf sydd ar gael i ddynolryw; Dyma'r arf mwyaf pwerus a anwyd o ddyfeisgarwch dynol".

Yn dilyn hynny, rhoddodd Rafael de La Rubia lyfr i'r rhifyn cyntaf o 2009-2010 de la Marcha i'r maer.

Dyfarnodd aelodau o'r Tîm Sylfaen ddiplomâu a gosod bandiau fel Llysgenhadon Heddwch i'r personoliaethau amrywiol hyn, sydd wedi ymuno â'r Mawrth y Byd ac wedi cefnogi Tîm Hyrwyddwr Thiès yn eang mewn termau logistaidd.

Mynychwyd y digwyddiad gan fwy na phobl 100.

Hydref 28, ymweld â chanolfan brifysgol ac ysgol uwchradd

Ar Hydref 28, ymwelwyd â chanolfan brifysgol ac ysgol uwchradd (Sup d'Eco a Liceo FAHU), pob un â chyflwyniad o'r mis Mawrth, ei amcanion a
ei ystyr

Rhaid inni hefyd dynnu sylw at yr ymweliad ag Ysgol Uwchradd Malick Sy de Thiès, canolfan chwedlonol o gyfarwyddyd a phrotest y tarddodd y rhan fwyaf o'r ysgol a myfyrwyr yn streicio a gwrthryfeloedd yn Senegal.

Mae cynnig y Clybiau Heddwch a Di-drais Fe’i trafodwyd yn eang â myfyrwyr ysgol uwchradd FAHU a chanolfan brifysgol Sup d’Eco er mwyn rhoi parhad a dyfnhau themâu heddwch a nonviolence.

Roedd y pwnc hefyd yn bwnc sgwrsio gyda phrifathro ac athrawon Ysgol Uwchradd Malick Sy.

Mae angen tynnu sylw at y gwaith rhwydwaith a wnaed yn flaenorol gan Khady Sene, a gydlynodd dîm hyrwyddwyr Thiès, gan ganiatáu ymdrin ag agenda gyflawn iawn trwy gydol y ddau ddiwrnod hynny.


Drafftio: N’diaga Diallo a Martine Sicard
Ffotograffau: Marco I.

Rydym yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth gyda lledaenu gwe a rhwydweithiau cymdeithasol Mawrth Byd 2

Gwefan: https://www.theworldmarch.org
Facebook: https://www.facebook.com/WorldMarch
Twitter: https://twitter.com/worldmarch
Instagram: https://www.instagram.com/world.march/
Youtube: https://www.youtube.com/user/TheWorldMarch

1 sylw ar «Thies with the World March»

Gadael sylw