Mawrth y Byd ar y Cwch Heddwch

O fewn fframwaith yr 2il o Fawrth y Byd, gyda chyfranogiad y “Môr Canoldir o Heddwch”, cyflwynwyd y Mers ar y Cwch Heddwch.

Yn fframwaith clyd y Cwch Heddwch, Cychod Heddwch yr Hibakushas, ​​a'i fframio yn y 2ª Byd Mawrth, a gwaith sefydliadol effeithlon y tîm Cychod Heddwch, cynhaliodd 5 Tachwedd weithred o gyflwyno'r mis Mawrth.

Trefnwyd y digwyddiad gan Dîm Hyrwyddwyr y fenter “Môr y Canoldir o Heddwch” a chymdeithas ddyneiddiol y Byd heb Ryfeloedd a Thrais yn Barcelona.

Cafodd gydweithrediad amhrisiadwy'r rhai sy'n gyfrifol am y Cwch Heddwch, a ymgorfforwyd ym Masumi.

Cafodd rhaglen ddogfen Pressenza, The Beginning of the End of Nuclear Weapons, a gyfarwyddwyd gan Álvaro Orús ac a gynhyrchwyd gan Tony Robinson, ei sgrinio.

Arddangoswyd delweddau a lluniadau o weithgareddau Heddwch

Dangoswyd dau amlygiad:

  • Y delweddau o'r daith trwy goed heddwch Hiroshima a Nagasaki (Green Legacy Hiroshima a Kaki Tree Project).
  • Y lluniadau ar heddwch a wnaed gan blant o bob cwr o'r byd, gyda'r gymdeithas "I colori della Pace" o Sant'Anna di Stazzema (Lucca), yr Eidal.

Cymerodd endidau sy'n gysylltiedig ag ICAN ran yn y digwyddiad.

Morwyr cwch hwylio Bambŵ y Sefydliad Exodus a chriw’r “Nave di Carta”, a gyflwynodd y prosiect “Maditerraneo in Peace ac yn rhydd o arfau niwclear”.

Yn y cyfamser, yn y pellter, anfonodd y Maer Zargoza ei ddymuniadau da

Ymyrrodd adran "Cyfiawnder Byd-eang a Chydweithrediad Rhyngwladol" Cyngor Dinas Barcelona hefyd.

Yn y cyfamser, yn y pellter, anfonodd Maer Federico Zaragoza ei ddymuniadau da.

Roedd cyn ddirprwy Podemos Pedro Abrojo gydag ef hefyd.

Fe wnaeth Rafaél de la Rubia, Cydlynydd Mawrth y Byd 2 dros Heddwch a Di-drais, roi Nariko Sakashita, llyfr Mawrth y Byd 1.

Cawsom y fraint o glywed tystiolaeth a barddoniaeth Noriko Sakashita, goroeswr (Hibakusha) yr holocost niwclear yn Hiroshima.


Diolchwn i'r holl bobl ac endidau a gydweithiodd ac yn enwedig Masumi am eu gwaith sefydliadol.
Lluniau: Sawl awdur

3 sylw ar "Mawrth y Byd ar y Cwch Heddwch"

Gadael sylw

Gwybodaeth sylfaenol am ddiogelu data Gweld mwy

  • Cyfrifol: Gorymdaith y Byd dros Heddwch a Di-drais.
  • Pwrpas:  Sylwadau cymedrol.
  • Cyfreithlondeb:  Trwy ganiatâd y parti â diddordeb.
  • Derbynwyr a'r rhai sy'n gyfrifol am driniaeth:  Ni chaiff unrhyw ddata ei drosglwyddo na'i gyfleu i drydydd parti i ddarparu'r gwasanaeth hwn. Mae'r Perchennog wedi contractio gwasanaethau gwe-letya gan https://cloud.digitalocean.com, sy'n gweithredu fel prosesydd data.
  • Hawliau: Cyrchu, cywiro a dileu data.
  • Gwybodaeth Ychwanegol: Gallwch ymgynghori â'r wybodaeth fanwl yn y Polisi Preifatrwydd.

Mae'r wefan hon yn defnyddio ei chwcis ei hun a thrydydd parti ar gyfer ei weithrediad cywir ac at ddibenion dadansoddol. Mae'n cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti gyda pholisïau preifatrwydd trydydd parti y gallwch neu na allwch eu derbyn pan fyddwch yn eu cyrchu. Drwy glicio ar y botwm Derbyn, rydych yn cytuno i ddefnyddio’r technolegau hyn a phrosesu eich data at y dibenion hyn.    Ver
Preifatrwydd