Cylchlythyr Mawrth y Byd - Rhif 11

Yn y Bwletin hwn byddwn yn ymdrin â'r gweithgareddau a gynhaliwyd ym menter Môr y Canoldir o Heddwch, o'i ddechrau hyd ei ddyfodiad i Barcelona lle cynhaliwyd cyfarfod ar Gwch Heddwch yr Hibakushas, ​​goroeswyr Japaneaidd yr Hiroshima a Bomiau Nagasaki, y Cwch Heddwch yn Barcelona.

Mae'r 27 o Hydref o 2019 o Genoa yn cychwyn "Môr Heddwch Môr y Canoldir", llwybr morwrol Mawrth y Byd 2 ar gyfer Heddwch a Di-drais.

Fel rhan o lwybrau'r mis Mawrth, a ddechreuodd ar bum cyfandir, o brifddinas Liguria yn cychwyn taith y llong "Heddwch Môr y Canoldir", a noddir gan Bwyllgor Rhyngwladol y mis Mawrth, mewn cydweithrediad â: Fundación Exodus o rodd Antonio Mazzi sydd wedi sicrhau bod un o ddau gwch hwylio Cymuned Ynys Elba ar gael, y gymdeithas ar gyfer hyrwyddo'r diwylliant morol La Nave di Carta della Spezia ac Undeb yr Eidal Vela Solidaria (Uvs).

Ar Hydref 27 o 2019, yn 18: 00, mae'r Bambŵ yn rhyddhau cysylltiadau ac yn cychwyn y llwybr sefydledig. Mae'r fenter "Môr Heddwch Môr y Canoldir" yn defnyddio canhwyllau ac yn gadael Genoa.

Dechreuwn ar ein taith yn Genoa i gofio, yn y porthladdoedd sydd am gau mewnfudwyr a ffoaduriaid, bod croeso i longau sydd wedi'u llwytho ag arfau rhyfel.

Rydyn ni ar anterth y Perquerolles ac ar y gorwel, tyred. Rhaid iddo fod yn un o longau tanfor niwclear Ffrainc ar sail forol Toulon.


Ar Hydref 30, ymlaen llaw, dociodd y Bambŵ ym Marseille, yn y Société Nautique de Marseille, lle pwysig yn hanes morwrol y ddinas.

Yn y prynhawn, rydyn ni'n cyrraedd y fferi o Marseille i l'Estaque. Yn y Thalassantè, rydyn ni'n cael cinio, siarad a chanu gyda'n gilydd i ganu am heddwch.

Yn Barcelona, ​​ym mhorthladd Oneocean Pot Vell, mae'r Bambŵ gyda'i faner heddwch yn dangos Rydyn ni eisiau porthladdoedd sy'n llawn llongau sy'n cynnal ac nid cychod sy'n eithrio.


Buom yn siarad am yr hyn sy'n digwydd yn y ddinas a chawsom Nariko Sakashita, Hibakusha, goroeswr bom niwclear Hiroshima.

Ar 5, yn Barcelona roeddem yn y Peace Boat, mordaith a weithredir gan gyrff anllywodraethol Japan o'r un enw, y mae 35 wedi bod yn gweithio i ledaenu diwylliant heddwch ers blynyddoedd.

O fewn fframwaith Mawrth y Byd 2, gyda chyfranogiad "Môr Heddwch Môr y Canoldir", cyflwynwyd y mis Mawrth yn y Cwch Heddwch.


Mae cerdded am heddwch ar y llong yn wahanol iawn i gerdded ar lwybr. Trwy'r tywydd gwael byddwn yn pasio i'r dwyrain o Sardinia.

30 milltir o'r arfordir, mae'r Bambŵ yn mynd i mewn yn dawel. Rydyn ni'n gwybod y tywydd gwael. Yn olaf, ar ddiwrnod 8 maen nhw'n galw o'r cwch hwylio, yn flinedig ond yn siriol.

Mae sefydliadau ICAN yn cwrdd yn y Peace Boat yn Barcelona.

Gadael sylw