Premières Dogfen Llawryfog ym Madrid

Cyflwynir rhaglen ddogfen Pressenza a enillodd wobr yng Nghystadleuaeth Ffilm Fyd-eang Accolade, ym Madrid

Bydd yr 23 fis Medi nesaf, yn oriau 19, yn cael ei ryddhau am y tro cyntaf yn Sbaen, yn Llyfrgell Ffilm Genedlaethol Madrid (Sinema Doré) y rhaglen ddogfen Egwyddor Diwedd Arfau Niwclear.

Wedi'i drefnu gan ICAN (Gwobr Heddwch Nobel 2017) a'r asiantaeth newyddion ryngwladol Pressenza, bydd y cyfarwyddwr, Álvaro Orús a'r cynhyrchydd, Tony Robinson yn bresennol ynddo.

Rhaglen ddogfen yw hon sy'n ceisio cadarnhau a dod i rym y Cytuniad ar Wahardd Arfau Niwclear a chodi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r perygl presennol.

Bydd dadl ddilynol gydag arbenigwyr ar y pwnc.

Gellir cael mwy o wybodaeth yn erthygl wreiddiol yn Asiantaeth y Wasg Ryngwladol Pressenza.

Gadael sylw