Mentrau rhagorol ym mis Mawrth y Byd (2)

Ymgyrch newydd “Symbolau Dynol Di-drais a Heddwch mewn ysgolion”

O fewn y mentrau a amlygwyd yng nghyd-destun Mawrth y Byd 2, heddiw rydym yn cyflwyno'r fenter a orchmynnwyd gan Gymdeithas y Byd Heb Ryfeloedd a Thrais ledled Sbaen.

Mae'n cynnwys gwahodd pob ysgol yn Sbaen i berfformio Symbolau Dynol Heddwch a Di-drais.

Ar gyfer hyn, anfonir llythyr at y rhai sy'n gyfrifol am y cynnig y maent yn eu gwahodd i berfformio yn eu canolfannau a chyda chyfranogiad gweithredol myfyrwyr:

"Symbolau Dynol Di-drais a Heddwch mewn ysgolion"

 

Mae'r llythyr a anfonwyd yn egluro:

“Mae'r ymgyrch hon wedi'i fframio yng nghyd-destun y “Mawrth y Byd 2ª dros Heddwch a Di-drais” a fydd yn cychwyn ym mis Hydref ar Hydref 2 ac yn gorffen ym mis Mawrth ar Fawrth 8 ”

Ac mae'n parhau:

"O fis Medi nesaf 21 (Diwrnod Rhyngwladol La Paz) tan
yr 11 Hydref,
Rydym yn cynnig ichi wneud y ddau symbol yn eich canolfan addysgol, gan hyrwyddo cyfranogiad y myfyrwyr.

Gallwch anfon llun atom (cyn belled ag y bo modd wedi'i saethu oddi uchod) o bob un o'r symbolau ac, os oes angen, fideo fer mundosinguerras@pazynoviolencia.org Yn cyd-fynd â'r wybodaeth ganlynol:

  • Enw Llawn y Ganolfan
  • Cyfeiriad post llawn
  • Person cyswllt, ffôn ac e-bost (ni fydd yn ymddangos ar y we, nac yn unman arall)
  • Mae'r lluniau rhwng megabites 1 a 2 ac yn cysylltu â'r fideo (os yw'n berthnasol).

En https://theworldmarch.org/simbolos-humanos/ Gallwch weld rhywfaint o lun o'r ymgyrch ddiwethaf a rhai fideos a wnaed y llynedd yn Costa Rica, Ecuador ac Honduras.

Gallwch weld yr holl luniau a fideos o ymgyrchoedd blaenorol yn www.pazynoviolencia.org.

Rydyn ni'n atodi dogfen rhag ofn y bydd hi'n ddefnyddiol i chi: “ Symbolau Dynol Dull Heddwch a Di-drais.pdf "

Cyn gynted â phosibl, byddwn yn anfon gwybodaeth atoch ar sut mae'r ymgyrch wedi datblygu.

Rydym yn ddiolchgar ymlaen llaw am eich sylw ac yn gobeithio y bydd y cynnig hwn o ddiddordeb i chi.

Unrhyw gwestiynau am y cynnig, peidiwch ag oedi cyn ei anfon at y post llofnod.

Gorau o ran.

Iesu Arguedas Rizzo
Symbolau Dynol Tîm
Byd Heb Ryfeloedd a Thrais
www.mundosinguerras.org

info@mundosinguerras.es
"

Mae'r fenter hon yn deillio o dîm bach o World Without Wars a Without Violence ei bod yn briodol ar ddiwedd yr 2016 gynnig i ysgolion 4 neu 5 ac Ysgol Chwaraeon Rayo Vallecano y gwnaed y symbolau dynol hynny gyda'r myfyrwyr yn eu priod gyfleusterau.

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, mae nifer y canolfannau addysgol y dylid rhoi sylw iddynt wedi'u hymestyn a hyd yma bu cyfanswm o fwy nag ysgolion 150 mewn gwahanol gymunedau ymreolaethol yn Sbaen gyda chyfranogiad mwy na myfyrwyr 40.000.

Mae gwireddu'r symbolau hyn mewn gwahanol fformatau eisoes yn cael ei ragamcanu mewn gwahanol wledydd mewn sawl cyfandir.

Beth bynnag, mae profiad ei hyrwyddwyr a'r holl gyfranogwyr yn dangos bod cymdeithas yn cael ei sensiteiddio fwyfwy i'r angen i hyrwyddo diwylliant o heddwch a datrys gwrthdaro di-drais ym mhob maes.

1 sylw ar "Mentrau a amlygwyd ym mis Mawrth y Byd (2)"

Gadael sylw