Mawrth Budd y Dalaith ym Mendoza

Mae Siambr Dirprwyon Mendoza wedi datgan bod Mawrth 2 y Byd dros Heddwch a NoViolence o Ddiddordeb Taleithiol.

Mae Mawrth y Byd dros Heddwch a Di-drais wedi cael ei gyflwyno yn Siambr Dirprwyon talaith Mendoza, yr Ariannin, lle cafodd ei ddatgan o ddiddordeb taleithiol.

Gwahoddwyd cynrychiolwyr Mawrth Byd 2 i'r ddeddf gan Lywydd Siambr y Dirprwyon Dr. Néstor Parés a Dirprwy Dalaith yr Athro Silvia Stocco.

Cynhaliwyd y digwyddiad hwn ddydd Iau, Medi 19 yn 10: 00 hs yn Ystafell Las Deddfwrfa Talaith Mendoza.

Mae Mawrth y Byd Cyntaf wedi gadael ei ôl

Heb os, mae Mawrth Cyntaf y Byd dros Heddwch a Di-drais a ddaeth i ben yn Punta de Vacas, Mendoza ar Ionawr 2 o 2010 wedi gadael ei ôl.

Daeth y mis Mawrth cyntaf i ben yn Punta de Vacas, Mendoza, mewn digwyddiad amlddiwylliannol ac amrywiol gyda 20 mil yn bresennol o wledydd ar bum cyfandir.

Heb os, Mawrth cyntaf y Byd oedd “yr arddangosiad mwyaf ar Heddwch a Di-drais mewn hanes a'r cyntaf ar raddfa blanedol”, Mynegodd eu trefnwyr. Yn ystod y digwyddiad, lledaenodd yr actifyddion a deithiodd y byd ystumiau'r ymgyrch. Yn yr 18 dechreuodd ei dystiolaeth Rafael De la Rubia: “Mae'r orymdaith hon yn effaith arddangos, yn ddatblygiad gweithredoedd trawsnewidiol mawr eraill dynoliaeth”, Meddai llefarydd rhyngwladol y fenter hon, yn ei araith gloi ym Mharc Astudio a Myfyrio Punta de Vacas, yr un man lle cafodd ei gyhoeddi ym mis Tachwedd o 2008, yn Symposiwm Canolfan Astudiaethau Dyneiddiol y Byd.

Gobeithiwn y bydd yr ail Fawrth Byd hwn, a ddatganwyd gan Siambr Daleithiol Mendoza o ddiddordeb taleithiol, er nad yw’n dod i ben, gan fod y cyntaf yn nhalaith Mendoza, gan fanteisio ar hediad cefnogaeth sefydliadol, yn gwreiddio yn ysbryd Mendoza, gan gydgrynhoi a gweithred a ysbrydolwyd gan Ddiweirdeb ei thrigolion.

Gadael sylw