Fforwm Coruña ar gyfer heddwch a nonviolence

Ar Chwefror 15, 2020, bydd y rhaglen ddogfen “Dechrau diwedd arfau niwclear” yn cychwyn Fforwm A Coruña ar gyfer heddwch a nonviolence

DATGANIAD I'R WASG
Chwefror 11, 2020

Ddydd Sadwrn nesaf, Chwefror 15, bydd y Rhaglen Ddogfen “Dechrau diwedd arfau niwclear” yn cael ei sgrinio lle bydd ei gyfarwyddwr Álvaro Orús yn bresennol.

Mae'r rhaglen ddogfen hon wedi'i dangos mewn amrywiol ddinasoedd ledled y byd, gan ennill y Wobr Teilyngdod Gwobr
Cystadleuaeth Ffilm Fyd-eang

Première Efrog Newydd o'r ffilm 'Dechrau diwedd arfau niwclear.'

Crynodeb

Mae'r rhaglen ddogfen hon yn ymwneud ag ymdrechion i ymgorffori cytundeb sy'n gwahardd arfau niwclear mewn cyfraith ryngwladol a rôl yr Ymgyrch Ryngwladol dros Ddiddymu Arfau Niwclear, ICAN.

Fe'i hadroddir trwy leisiau gweithredwyr amlwg o wahanol sefydliadau a gwledydd a llywydd y gynhadledd drafod.

Ar yr achlysur hwn mae gennym gyfle i'w daflunio yn A Coruña a siarad ag Álvaro Orús am yr holl bethau y tu allan iddynt
amgylchynu "Dechrau diwedd arfau niwclear."

Bydd y dangosiad yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 15 am 18:30 p.m. yn UGT Avda De Fernández Latorre, 27.

http://theendofnuclearweapons.com/languages/el-principio-del-fin-de-las-armas-nucleares/#Stampa

Mae'r digwyddiad hwn yn agor y “Forum A Coruña pola paz ea nonviolencia”, a drefnwyd gan Mundo sen guerras e sen Violencia mewn cydweithrediad â Galicia Aberta, Acampa a Hortas do Val de Feáns, o fewn fframwaith y March Mawrth 2ª ar gyfer Heddwch a Di-drais, y bydd o Chwefror 15 i 22 yn chwalu, mewn saith niwrnod y gwahanol fathau o drais yr ydym yn byw yn ein cymdeithas heddiw.

https://www.facebook.com/events/193228978427642/

Dyddiau, amserlenni a lleoedd

• Dydd Sadwrn Chwefror 15 18: 30yp dangosiad o'r rhaglen ddogfen “Dechrau diwedd arfau niwclear” a'r colocwiwm dilynol gyda'i Gyfarwyddwr Álvaro Orús. UGT Avda. De Fernández Latorre, 27.

• Dydd Llun Chwefror 17 19 pm Ymfudo a Lloches. UGT Avda. De Fernández Latorre, 27.

• Dydd Mawrth, 18 Chwefror, 19 yh Iechyd Meddwl mewn byd “drych du” Yn Amgueddfa Casares Casa Quiroga. Rúa Panaderas, 12.

• Dydd Mercher, Chwefror 19, 19:30 p.m. Sgerbwd Mulleres na Gwyddoniaeth. Yn MUNCYT o A Coruña (Praza do Museo Nacional de Ciencia 1).

• Dydd Iau, Chwefror 20, 18 p.m. Trais Sefydliadol Yn Amgueddfa Casa Casa Quiroga. Rúa Panaderas, 12.

• Dydd Gwener 21 19 h. Trais Rhyw Ymagwedd amlddisgyblaethol tuag at drais ar sail rhyw. Yn Amgueddfa Casa Casa Quiroga. Rúa Panaderas, 12.

• Dydd Sadwrn Chwefror 22 12 h. Gweithdy cyfryngu a datrys gwrthdaro trwy empathi. UGT Avda. De Fernández Latorre, 27.

Digwyddiad y fforwm ar Facebook: https://www.facebook.com/events/182230339719897/

Datganiad PDF: Communiqué o Fforwm A Coruña ar gyfer heddwch a nonviolence


Drafftio: Marisa Fernández
Tîm Hyrwyddwr 2il Fawrth y Byd dros Heddwch a Di-drais yn Coruña
coruna@theworldmarch.org
www.therworldmarch.org/coruna
5 / 5 (Adolygiad 1)

Dywedwch wrthym eich barn

Avatar
Tanysgrifio
Hysbysu
Rhannwch hi!