Mawrth America Ladin


Mae'r Mawrth Amlddiwylliannol a Amlddiwylliannol 1af America Ladin ar gyfer Di-drais

Beth?

"Nonviolence ar y Mawrth trwy America Ladin"
Pobl America Ladin a Charibïaidd, pobloedd brodorol, Affro-ddisgynyddion a thrigolion y diriogaeth helaeth hon, rydym yn cysylltu, yn cynnull ac yn gorymdeithio, i oresgyn y gwahanol fathau o drais ac adeiladu undeb America Ladin ar gyfer cymdeithas undonog a di-drais.

Pwy all gymryd rhan?

Ymrwymodd gweithredwyr, grwpiau, sefydliadau cymdeithasol, sefydliadau cyhoeddus a phreifat, ysgolion, prifysgolion, i'r weithred ddi-drais Americanaidd Ladin hon.

Cyflawni gweithredoedd cyn ac yn ystod y mis Mawrth gyda digwyddiadau rhithwir ac wyneb yn wyneb ym mhob gwlad, megis teithiau cerdded, digwyddiadau chwaraeon, gorymdeithiau rhanbarthol neu leol; datblygu cynadleddau, byrddau crwn, gweithdai lledaenu, gwyliau diwylliannol, sgyrsiau, neu weithredoedd creadigol o blaid Nonviolence, ac ati. Byddwn hefyd yn cynnal ymgynghoriad ac ymchwil ar ddyfodol America Ladin yr ydym am ei hadeiladu.

Sut?

Ydych chi eisiau cydweithio â ni?

Beth am?

Ymwadiad Cymdeithasol

1- Adrodd a thrawsnewid pob math o drais sy'n bodoli yn ein cymdeithasau: corfforol, rhyw, geiriol, seicolegol, economaidd, hiliol a chrefyddol.

Nondiscrimination

2- Hyrwyddo peidio â gwahaniaethu a chyfle cyfartal a dileu fisas rhwng gwledydd yn y rhanbarth.

Trefi gwreiddiol

3-Cyfiawnhau'r Bobl Brodorol ledled America Ladin, gan gydnabod eu hawliau a'u cyfraniad hynafol.

Gwnewch yn ymwybodol

4- Codi ymwybyddiaeth o'r argyfwng ecolegol sy'n amddiffyn adnoddau naturiol. Na i fwyngloddio mega a dim mwy o blaladdwr ar gnydau. Mynediad digyfyngiad i ddŵr i bob bod dynol.

Rhowch y gorau i'r rhyfel

5- Bod y taleithiau yn ymwrthod yn gyfansoddiadol i ddefnyddio rhyfel fel ffordd i ddatrys gwrthdaro. Gostyngiad cynyddol a chyfrannol o arfau confensiynol.

Na i ganolfannau milwrol

6- Dywedwch Na wrth osod canolfannau milwrol tramor a mynnu bod y rhai presennol yn cael eu tynnu'n ôl.

Hyrwyddo llofnod TPAN

7- Hyrwyddo llofnodi a chadarnhau'r Cytundeb ar gyfer Gwahardd Arfau Niwclear (TPAN) ledled y rhanbarth.

Gwneud Nonviolence yn Weladwy

8- Gwneud gweithredoedd di-drais gweladwy o blaid bywyd yn y rhanbarth.

Pryd a ble?

Ein nod yw teithio'r rhanbarth i gryfhau ein hundeb America Ladin ac i ailadeiladu ein hanes cyffredin, wrth chwilio am gydgyfeiriadau, amrywiaeth a Nonviolence.

Rhwng Medi 15, 2021, Daucanmlwyddiant Annibyniaeth gwledydd Canol America a Hydref 2, Diwrnod Rhyngwladol Di-drais.

"YN GYSYLLTU Â'R GORAU O BOB UN O'R UD, YN CREU YMWYBYDDIAETH YW EI, YN UNIG DRWY HEDDWCH A DIGWYDDIAD, SUT Y BYDD Y RHYWOGAETHAU YN AGOR I'R DYFODOL"
SILO