Diwrnod Mawrth Profiadol 2 - Medi 29

San Ramón, o flaen Hostel la Sabana San Ramón, gyferbyn ag Hostel La Sabana, San Ramón

Ymadawiad o San Ramón am 7:00 am o flaen Hostel La Sabana. Llwybr delwyr, trwy'r hen stryd i Palmares, Palmares, Concepción de Naranjo, Cerro Espíritu Sancho, Sarchi, gan ddod i ben yn Grecia am 4:00 yr hwyr.