Gweithgareddau diweddaraf yn El Dueso a Berria

Gweithgareddau 2il Mawrth y Byd a gynhaliwyd yng Ngharchar El Dueso ac yn y Playa de Berria, Santoña (Cantabria) ar Fawrth 3, 2020
Am hanner dydd, yn ysgol y carchar, gwnaethom roi sgwrs am y 2ª Byd Mawrth, y Dyneiddiaeth Newydd a Heddwch a Di-drais. Yna cafwyd colocwiwm a chyfnewid o amgylch y pynciau hyn. Gofynnwyd cwestiynau hefyd:
  • Ydych chi'n meddwl bod cymdeithas yn dreisgar?
  • Ydych chi'n meddwl ei fod yn brynwr?
Pan ddaeth i ben, cawsom ein cyfweld ar radio El Penal "En chain 2".
Rhaglenni a chyfweliadau sydd "mewn tun" ac sy'n cael eu darlledu ar ddydd Sadwrn i mewn radio Santoña. Am 15:30 yn y prynhawn, ailymunodd pedwar aelod o gymdeithas Estela-El message de Silo (tra bod cymrodyr eraill na allent fynd i mewn yn aros ar y traeth yn Berria) a chyda'r carcharorion gwnaethom ddarllen llythyr anfonwyd gan Gydlynydd Rhyngwladol y Byd Mawrth (I garcharorion Carchar El Dueso), gwnaethom gais gyda'n dymuniadau gorau am "bob un ohonom a'n hanwyliaid", am "Heddwch yn y byd" ... a dechreuon ni'r orymdaith y tu mewn i'r carchar. Yn y cyfamser, gwnaeth y cymrodyr yr un peth ar gyfer traeth Berria ar yr un pryd, gan gysylltu'n emosiynol ac yn feddyliol. Drannoeth fe wnaethant gyfweld â ni ar radio Santoña:

Drafftio: Enrique Collado Ffotograffau: Mawrth y Byd yn nhîm hyrwyddo Santoña
0 / 5 (Adolygiadau 0)

Dywedwch wrthym eich barn

Avatar
Tanysgrifio
Hysbysu
Rhannwch hi!