Cerddwyr y byd am heddwch a nonviolence

Taith gerdded gyntaf gyntaf y "Senderistas del Mundo por la paz y la nonviolencia"

Ar 27 Mehefin, 2021, cynhaliwyd taith gerdded swyddogol gyntaf y "World Trekkers for Peace and Nonviolence".

Mae'r grŵp sefydlu cyntaf hwn o'r Senderistas dros heddwch a nonviolence, ei ffurfio yn bennaf gan bobl ifanc o dref o'r enw San Marcos de Tarrazú, a chymdogion o ardal y saint, fel y gelwir y rhanbarth hwn, yn perthyn i Dalaith San José yn Costa Rica. Gyda chydweithrediad a chanllaw proffesiynol mewn materion mynydda Santi Montoya.

Yn ôl ei ganllawiau, amcan y Ffrynt Gweithredu newydd hwn yn y sefydliad dyneiddiol, Byd heb Ryfeloedd a heb drais yw; Hyrwyddo creu ymwybyddiaeth ddi-drais fyd-eang trwy heicio.
Trwy ddatblygu gweithgareddau heicio hamdden, mewn grŵp, mewn ffordd ddiogel dan arweiniad,
lle yn ogystal â sicrhau buddion y gweithgaredd hwnnw, mae gwaith yn cael ei wneud ar gyfer y
chwilio am gytgord a datblygiad personol, cymdeithasol, cymunedol, yn ogystal â gyda natur, tuag at ddileu pob math o drais sy'n bodoli.

Yn yr amseroedd anodd hyn ar gyfer actifiaeth, deuir â'r cysyniad hwn o symud tuag at y mynyddoedd, y disgwylir iddo ddod yn opsiwn o weithgaredd yn yr holl 33 gwlad lle mae World Without Wars a heb drais yn gweithredu, a bydd hynny'n fecanwaith ar gyfer y cymdeithasol. mae amlygiad, yn ogystal ag ar gyfer gwireddu arferion sy'n cydweithredu wrth hyrwyddo twf a chryfhau mewnol y bod dynol ac ar yr un pryd, hefyd yn gwasanaethu datblygiad prosiectau lleol trawsnewid cymdeithasol, gofalu am yr amgylchedd a chydblethu rhwydweithiau undod a dyneiddwyr. , yn y cymunedau lle mae'n gweithredu.

Disgwylir hefyd i grwpiau cerdded trefnedig ymuno a chymryd rhan trwy orymdeithio i'w mynyddoedd yn ystod y Mawrth cyntaf America Ladin am Ddiweirdeb, a fydd yn digwydd rhwng Medi 15 a Hydref 2.

Senderistas del Mundo am heddwch a nonviolence.
Maent yn cychwyn ar eu gweithgareddau yn Costa Rica, fel Ffrynt Gweithredu Rhyngwladol newydd heb Ryfeloedd a heb drais.
Gwireddu'r Profiad Heddwch yng nghanol mynydd Cerro Frío yn Costa Rica.

1 sylw ar «Senderistas del Mundo am heddwch a nonviolence»

Gadael sylw