Refferendwm rhyfel Wcráin

Refferendwm Ewropeaidd ar ryfel Wcráin: faint o Ewropeaid sydd eisiau rhyfel, ailarfogi ac ynni niwclear?

Rydym yn yr ail fis o wrthdaro, gwrthdaro sy'n digwydd yn Ewrop ond y mae ei fuddiannau yn rhyngwladol.

Bydd gwrthdaro y maen nhw'n ei gyhoeddi yn para am flynyddoedd.

Gwrthdaro sydd mewn perygl o ddod yn drydydd rhyfel byd niwclear.

Mae propaganda rhyfel yn ceisio cyfiawnhau ym mhob ffordd yr ymyrraeth arfog a'r angen i wledydd Ewropeaidd neilltuo symiau mawr o wariant cyhoeddus i gaffael arfau.

Ond a yw dinasyddion Ewropeaidd yn cytuno? Nid yw rhyfel gartref a llais dinasyddion Ewropeaidd yn cael ei ymgynghori, neu'n waeth, yn gudd os yw y tu allan i'r brif ffrwd.

Hyrwyddwyr yr ymgyrch ewrop dros heddwch lansio’r arolwg Ewropeaidd hwn gyda’r nod o roi llais i’r rhai na ofynnir iddynt, gyda’r nod o’n cyfrif, i ddeall faint o bobl yn Ewrop sy’n credu mewn grym arfau a faint sy’n credu mai grym di-drais yw’r unig un datrysiad ar gyfer dyfodol cyffredin.

Mae’r arolwg mewn pedair iaith a’i nod yw cyrraedd miliynau o bleidleisiau ar draws Ewrop i ddod â’r canlyniadau i Senedd Ewrop ac ailddatgan bod y bobl yn sofran hyd yn oed pan fyddant yn dewis di-drais, addysg ac iechyd, yn lle rhyfel ac arfau.

Galwn ar yr holl luoedd heddychlon a di-drais, sy’n credu y gall Ewrop fod yn hyrwyddwr heddwch ac nid yn fassal o ryfel, i ymuno â’r hyrwyddwyr a lledaenu’r refferendwm hwn gyda’i gilydd fel ei fod yn cyrraedd holl ddinasyddion Ewrop, oherwydd mae ein llais yn cyfrif. !

Gallwn ddarganfod, trwy ddweud wrthym ein hunain mai ni yw'r grym mwyaf, ein bod yn fudiad Ewropeaidd gwych sy'n cydgyfeirio i ddweud mai Bywyd yw'r gwerth mwyaf gwerthfawr ac nad oes dim uwch ei ben.

Rydyn ni'n cyfri arno... gallwch chi bleidleisio hefyd!

https://www.surveylegend.com/s/43io


Diolchwn Asiantaeth y Wasg Ryngwladol Pressenza eisoes Ewrop dros Heddwch el poder compartir este artículo sobre la campaña “Referendum europeo sobre la guerra de Ucrania”

Ewrop dros Heddwch

Cododd y syniad o gynnal yr ymgyrch hon yn Lisbon, yn Fforwm Dyneiddwyr Ewropeaidd Tachwedd 2006 yn y gweithgor Heddwch a Di-drais. Cymerodd gwahanol sefydliadau ran ac roedd gwahanol farn yn cydgyfarfod yn glir iawn ar un mater: trais yn y byd, dychweliad y ras arfau niwclear, perygl trychineb niwclear a'r angen i newid cwrs digwyddiadau ar frys. Roedd geiriau Gandhi, ML King a Silo yn atseinio yn ein meddyliau ar bwysigrwydd cael ffydd mewn bywyd ac ar rym mawr di-drais. Cawsom ein hysbrydoli gan yr enghreifftiau hyn. Cyflwynwyd y datganiad yn swyddogol ym Mhrâg ar Chwefror 22, 2007 yn ystod cynhadledd a drefnwyd gan y mudiad Dyneiddiol. Mae'r datganiad yn ffrwyth llafur nifer o bobl a sefydliadau ac yn ceisio syntheseiddio barn gyffredin a chanolbwyntio ar fater arfau niwclear. Mae’r ymgyrch hon yn agored i bawb, a gall pawb gyfrannu at ei datblygu.

1 sylw ar "Refferendwm ar y rhyfel yn yr Wcrain"

Gadael sylw