Mae pobl Senegal yn dathlu'r mis Mawrth

Ar 30 a 31, ymwelodd tîm sylfaen Mawrth y Byd 2 â phentrefi N'diadiane, yn rhanbarth M'bour - Thiès a Bandoulou, yn rhanbarth Kaolack.

Mae dau bentref yn Senegal yn dathlu'r 2ª Byd Mawrth.

Yn y ddau achos, diolch i'r camau a gymerwyd am flynyddoedd gan y gymdeithas Ynni ar gyfer Hawliau Dynol, sydd wedi codi ysgolion a chanolfannau diwylliannol yn y ddau bentref, a allai drefnu'r digwyddiadau hyn.

Ar y 30ain, yn N'diadane, rhan o gomiwn Sessene, sy'n arfordir pentrefi 19 gyda chyfanswm o drigolion 3300, roedd yn bosibl ymweld yn y bore â'r ysgol feithrin, y ganolfan ddiwylliannol gyda'r llyfrgell yn ogystal â'r ardd gyda'i ffynnon.

Yna roedd rhai tablau cyfnewid ynghylch materion yr amgylchedd, hawliau dynol, menywod ac addysg.

Yn y prynhawn yn y seremoni i groesawu'r mis Mawrth, wedi'i gydlynu gan Thierno N'Gom, cymerodd y Maer Paul Séne ran yng nghwmni M'Baye Séne, pennaeth y pentref, yr imam ac offeiriad y pentref.

Ar ôl y gwahanol eiriau, gan gynnwys geiriau Rafael de la Rubia a Martine Sicard gan dîm Mawrth y Byd 2, talwyd teyrnged i ffigwr Maissa Gueye, a fu farw ym mis Tachwedd a tharddiad prosiect y lle.

Dilynwyd perfformiad theatrig am briodasau cynnar a thrais gwleidyddol ac yna defodau traddodiadol gyda cherddoriaeth a dawns.

Drannoeth ymwelwyd â phentref Bandoulou

Y diwrnod 31 yn Bandoulou, o gomiwn N'diaffate, ar ôl yr ymweliad â'r pentref yng nghysgod baobabs, dilynwyd yr un cynllun gyda'r gweithgorau ar faterion yr amgylchedd, hawliau dynol, menywod, addysg, Iechyd.

Roedd yr holl ddynion ifanc yn cymryd rhan, a arweiniodd at feddwl am rolau dynion a menywod.

Cafwyd cyfnewidfa ddeinamig iawn cyn rhoi sylwadau ar y priod syntheserau.

Roedd gweithgareddau'r ŵyl wedi'u hatal oherwydd marwolaeth ddiweddar merch o'r pentref yn rhoi genedigaeth, oherwydd diffyg gofal iechyd digonol ...


Drafftio: Martine Sicard

Rydym yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth gyda lledaenu gwe a rhwydweithiau cymdeithasol Mawrth Byd 2

Gwefan: https://www.theworldmarch.org
Facebook: https://www.facebook.com/WorldMarch
Twitter: https://twitter.com/worldmarch
Instagram: https://www.instagram.com/world.march/
Youtube: https://www.youtube.com/user/TheWorldMarch

Gadael sylw