Hyrwyddo'r Mawrth yn San José

Torrodd San José de Costa Rica, i 20 o Fedi o 2019, yn gryf yr angen am heddwch sy'n nythu yng nghalonnau pawb

Ar ôl dechrau gweithgareddau’r mis Mawrth ar y diwrnod hwn, y teimlad sydd wedi gallu crynhoi’r dathliad: “Roedd hi’n barti hardd”.

Dathliad y bod dynol yn mynegi eu dyheadau gorau: Heddwch a Di-drais i bawb.

Roedd hwn yn ddiwrnod sy'n canolbwyntio ar ieuenctid. Cynhaliwyd gweithgareddau gyda chyfranogiad myfyrwyr o wahanol sefydliadau addysgol, yn amlwg gyda chydweithrediad athrawon a thîm rheoli'r ysgolion.

Gwnaed cadwyn ddynol dros Heddwch, gyda hynt symbolaidd byd o law i law yn dymuno Heddwch a phob hwyl i'r blaned gyfan.

 

Creu symbolau dynol o Heddwch a Di-drais.

Cynhaliwyd gweithdy Peintio, a addysgwyd gan sefydliad sy'n rhan o Dîm Hyrwyddo Mawrth, The Transformation Foundation mewn cyfnod treisgar.
Fe wnaeth y plant hefyd baratoi posteri yn yr ystafell ddosbarth a arweiniodd gyda llawenydd mawr i'r orymdaith symbolaidd am yr heddwch a wireddwyd.

 

Gorymdaith band y Ysgol Sbaen Aeth ar daith o amgylch rhai o strydoedd San José gan hyrwyddo dathliadau'r Diwrnod Heddwch Rhyngwladol a Chyflwyniad swyddogol yn Costa Rica o'r 2ª Byd Mawrth.

Roedd corws o fyfyrwyr o'r Colegio Superior de Señoritas yn sefyll allan, ynghyd â chymorth eu hathro cerdd, fe wnaethant baratoi a chyd-ganu ein cân o'r Mawrth "All for the World" yn ei fersiwn Sbaeneg.

Dehonglodd myfyrwyr y cylch cyntaf o ddarllen Ysgol Sbaen y gân hyfryd My Country, sydd â'r breintiau a'r rhyddid yr ydym yn byw'r Ticos gyda nhw.

Hefyd roedd rhai athrawon o Ysgol Sbaen wrth ein boddau â'u Dawns Werin.

Heddiw dechreuodd yr ymgyrch ryngwladol hon o Orymdeithiau Heddwch a Di-drais y Byd yn Costa Rica,” a gobeithiwn y bydd yn barhaol. Gyda llawenydd mawr, o hyn ymlaen, rydym yn aros am y gorymdeithwyr ledled y byd o'r Tîm Sylfaen, a fydd yn cyffwrdd â phridd Costa Rican rhwng Tachwedd 25 a Rhagfyr 1, "tynnodd sylw at Giovanni Blanco o Gymdeithas y Byd heb Ryfeloedd ac aelod o Dîm Hyrwyddo mis Mawrth. yn Costa Rica.

1 sylw ar «Hyrwyddo'r Mawrth yn San José»

  1. Rydym yn gwerthfawrogi'r cyfranogiad mor effro ac mor llawn brwdfrydedd ar ran myfyriwr a chyfadran Ysgol Sbaen yn ogystal â Choleg Merched Ifanc Superior. Arddangos y ddealltwriaeth wych a gyflawnwyd o bwysigrwydd dathlu a chryfhau heddwch ym mhob ffordd.

    ateb

Gadael sylw