Môr Môr y Canoldir fydd un o echelinau'r Byd 2ª Mawrth

Yn fframwaith yr Ail Ryfel Byd, rydym yn hyrwyddo'r ymgyrch "Môr y Canoldir, Môr Heddwch".

O fewn fframwaith II Mawrth, mae Tîm Sylfaen yr Eidal yn hyrwyddo'r ymgyrch «Môr y Canoldir, Môr Heddwch".

Gallwn weld cynnig newydd yn erbyn Nonviolence: Môr y Canoldir, Môr Heddwch

Gallwn weld Alessandro Capuzzo ac Annamaria Mozzi o Trieste, Danilo Dolci o Bwyllgor Heddwch Piran, yn Slofenia.

môr heddwch y Canoldir

Gwelwn yn y llong Holofernes rai o'r personoliaethau sy'n hyrwyddo'r gweithgaredd hwn

Maent yn y llong Holofernes nesaf at Zadkovic, maer Piran. Rydym hefyd yn dod o hyd i Franco Juri, cyfarwyddwr Amgueddfa'r Môr sy'n rhan o rwydwaith amgueddfeydd Môr y Canoldir yr ydym yn cydweithio â nhw yn yr ymgyrch hon.

Bydd yr ail Fawrth yn mynd trwy Piran, gan gyflwyno taith heddwch yng ngorllewin Môr y Canoldir. Bydd yn dechrau yn Genoa ddechrau mis Tachwedd 2019 a bydd yn angori mewn cyfres o ddinasoedd yng ngorllewin Môr y Canoldir.