Cyflwynir Mawrth y Byd yn Carapicuiba

Gyda chymorth mawr gan athrawon, cyflwynwyd Mawrth y Byd 2 yn ninas Carapicuiba a daeth i ben gyda gweithdy ar Rinweddau.

Cyflwynwyd 26 Medi 2019, yn ninas Carapicuiba, Brasil, ar gyfer cyfeiriad dysgeidiaeth rhanbarth Carapicuiba a Cotia.

Hyrwyddir y gweithgareddau hyn o fewn yr Ymgyrch 200 o Ysgolion dros Heddwch a Di-drais ac yn ei gyfanrwydd, y prosiect “Nao Trais nas Escolas“. Mae'n ymwneud â chyrraedd athrawon, athrawon a chyfarwyddwyr canolfannau addysgol fel eu bod yn hyrwyddo gweithgareddau di-drais ynddynt.

Trwy seminarau a gweithdai ymarferol, y rhoddir hyfforddiant iddynt ar arferion nonviolence personol a chymdeithasol fel y gallant fod y rhai sy'n ei weithredu yn y sefydliadau y maent yn eu rhedeg neu y maent yn addysgu ynddynt.

Roedd ysgolion 86, pobl 90 yn bresennol

Roedd ysgolion 86, pobl 90 yn bresennol, gwnaethom egluro gweithrediad Mawrth Byd 2º dros Heddwch a Di-drais a chymryd rhan yn y gweithdy rydyn ni'n ei rannu ar Rinweddau.

“Roedd yn hyfryd gweld y don o Heddwch a Di-drais yn tyfu.” meddai hyrwyddwyr y gweithgaredd.

Y gweithgaredd hwn, y gwnaethom adrodd amdano eisoes mewn a erthygl flaenorol, ar ôl dechrau, yn hedfan yn go iawn.

Mae'n arbennig o ysbrydoledig, oherwydd ei effaith nid yn unig ar y cenedlaethau presennol o athrawon y cyfeirir atynt yn arbennig, ond hefyd ar yr amcanestyniad yn y dyfodol sy'n golygu gallu hyfforddi cenedlaethau newydd gydag offer Nonviolence gweithredol.

Gadael sylw