Londrina a'i chwt ar y Llyn

Mae'r unfed ar ddeg Hug ar y Llyn wedi'i ddathlu trwy ei gwblhau gyda'r gwahoddiad i gymryd rhan ym Mawrth y Byd 2

Ar Fedi 21, cynhaliwyd 2019 ar yr unfed ar ddeg Abraza el Lago yn Londrina, Brasil.

Athroniaeth y digwyddiad yw cofleidio Londrina, y rhanbarth cyfan a'r byd, gan ddymuno Heddwch mawr i bawb.

Pwy all gymryd rhan yn y cwtsh?

- Y rhai sydd am fynegi eu teimladau o heddwch i Londrina a'r rhanbarth ac i'r byd.

Pwy all helpu i drefnu?

- pawb sy'n teimlo'r angen am blaned gyda mwy o heddwch, cytgord a chynaliadwyedd.

Dyma sut y soniodd hyrwyddwyr Cymdeithas Pazeando Londrina am y digwyddiad

“Helo, cyfranogwyr Adeiladu Diwylliant Heddwch ar Blaned y Ddaear.

Fel rhan o'r rhaglen weithgareddau yn Londrina / Brasil, rydym eisoes yn dathlu ein Cofleidiad Heddwch ar y Llyn 11º ac yn gwahodd Llundeinwyr i gymryd rhan yn y Mawrth y Byd 2 dros Heddwch a Di-drais ac ar gyfer Byd heb Arfau ac ar gyfer Byd heb Ryfeloedd.”

Rhaglen weithgareddau Londrina ar gyfer Mawrth 2 y Byd: http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/

1 sylw ar «Londrina a'i chwt yn y Llyn»

Gadael sylw