Mae Mawrth y Byd yn cyrraedd yr Eidal

Mae Ail Fawrth y Byd dros Heddwch a Di-drais yn cyrraedd yr Eidal ar ôl teithio eisoes ar yr holl gyfandiroedd a chyn gorffen ei daith fyd-eang ym Madrid

Ar ôl teithio’r holl gyfandiroedd a chyn gorffen ei daith fyd-eang ym Madrid, lle gadawodd ar Hydref 2 y llynedd, mae Ail Fawrth y Byd dros Heddwch a Di-drais yn cyrraedd yr Eidal gyda rhaglen gyfoethog o weithgareddau.

Bydd Ail Fawrth y Byd dros Heddwch a Di-drais yn cyrraedd ar Chwefror 26 i Trieste o'i lwybr Balcanaidd a bydd yn aros yn yr Eidal tan Fawrth 3. O ystyried y nifer fawr o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio mewn llawer o ddinasoedd yn yr Eidal, bydd protestwyr yn cael eu rhannu'n sawl grŵp i fynychu'r holl weithgareddau, rhai ohonynt ar yr un pryd.

Mae Tîm Hyrwyddwr yr Eidal ym mis Mawrth yn cofio mai ysbryd yr orymdaith yw, y tu hwnt i'r prif lwybr a lle mae'r protestwyr yn gorfforol ar unrhyw adeg benodol, sylw parhaus i amcanion yr orymdaith: gwahardd arfau niwclear a diarfogi niwclear, ailsefydlu'r Cenhedloedd Unedig, creu amodau ar gyfer datblygu'r blaned yn gynaliadwy, integreiddio gwledydd mewn ardaloedd a rhanbarthau trwy fabwysiadu systemau economaidd-gymdeithasol i sicrhau lles pawb, gan oresgyn. o bob math o wahaniaethu, lledaenu diwylliant nonviolence.

Yn yr ystyr hwn, mae nifer o weithgareddau a hyrwyddir gan y gwahanol bwyllgorau hyrwyddo lleol eisoes wedi'u cyflawni; Yn benodol, cychwynnodd y fenter "Mediterraneo Mare di Pace" (Môr Heddwch Môr y Canoldir) o'r Eidal, a aeth â'r llong "Bambŵ" trwy borthladdoedd Môr y Canoldir ym mis Tachwedd y llynedd.

Dyma galendr cyffredinol y mis Mawrth

Cefnffordd Dwyrain-Gorllewin
26/2 mynediad yn yr Eidal Trieste a'r ardal o'i amgylch
27/2 fiumicello Villa vicentina
28/2 Vicenza
29/2 Brescia
1/3 tal Verbano-Varese
2/3 Turin / Milan
3/3 Genoa

Cefnffordd Gogledd-De
27/2 Florence-Bologna
28/2 Narni-Livorno
29/2 Cagliari / Rhufain
1/3 Napoli-Avellino
2/3 Reggio Calabria / riace
3/3 Palermo


Swyddfa'r Wasg Genedlaethol:
Turquet Olivier olivier.turquet@gmail.com
0 / 5 (Adolygiadau 0)

Dywedwch wrthym eich barn

Avatar
Tanysgrifio
Hysbysu
Rhannwch hi!