Môr Heddwch y Canoldir

AR HYDREF 27, “MÔR MEDDYGINIAETH HEDDWCH”, LLWYBR MARITIME MAWRTH Y BYD 2FED AR GYFER HEDDWCH A DIGWYDDIAD, YN GADAEL GENOA (EIDAL)

5 TACHWEDD YN BARCELONA Y CYFARFOD GYDA'R BWRDD HEDDWCH

Ar Hydref 27, 2019, o Genoa, mae “Môr Canoldirol HEDDWCH” yn cychwyn, llwybr morwrol 2 Mawrth y Byd dros Heddwch a Di-drais, y digwyddiad heddwch a ddechreuodd ym Madrid ar Hydref 2 ac a fydd yn dod i ben ym mhrifddinas Sbaen ar Fawrth 8, 2020.

Mae «MEDITERRANEO DE LA PAZ», yn fenter gan Dîm Sylfaen y Mers, mewn cydweithrediad â Sefydliad Exodus Don Antonio Mazzi, sydd wedi sicrhau bod un o ddau gychod hwylio Cymuned Ynys Elba ar gael; y gymdeithas ar gyfer hyrwyddo diwylliant morol La Nave di Carta ac Undeb Hwylio Undod yr Eidal (Uvs).
Bydd y daith yn gadael y pier o flaen y Galata Mu.Ma, Amgueddfa'r Môr ac Ymfudiadau Genoa a bydd yn llwyfannu ym Marseille a Barcelona, ​​lle bydd yn cyrraedd yr un pryd â'r llong PEACE BOAT, o'r corff anllywodraethol o Japan sydd wedi bod yn hwylio am dri deg pump o flynyddoedd. ledled y byd ar gyfer hyrwyddo diwylliant heddwch, diarfogi niwclear, amddiffyn hawliau dynol, diogelu'r amgylchedd a datblygu cynaliadwy.

Ar ôl dinas Catalwnia bydd y cwch hwylio yn llwyfannu yn Nhiwnisia, Palermo a Livorno, bydd y cam olaf yn Rhufain, ar dir, ar gyfer y cyfarfod â Chymdeithas Ddaearyddol yr Eidal lle bydd y dyddiadur teithio yn cael ei gyflwyno.

«Heddwch, diarfogi niwclear, hawliau dynol a'r amgylchedd: dyma themâu'r 2il o Fawrth y Byd a fydd, ddeng mlynedd ar ôl y cyntaf, yn croesi byd lle mae tri deg o ryfeloedd parhaus a deunaw parth argyfwng. Wrth wraidd ein gweithredu mae'r alwad ar Wladwriaethau i gadarnhau'r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear ac i ymrwymo i lwybr diarfogi arfau confensiynol. Cysyniadau sydd eisoes wedi’u cynnwys yn Natganiad Barcelona ym 1995 ar gyfer partneriaeth heddwch Môr y Canoldir a lofnodwyd gan 12 gwlad”, eglura Tiziana Volta Cormio, aelod o Dîm Rhyngwladol y Mers. “Arhosodd datganiad ar bapur. Mae'r hyn a welwn bob dydd ym Môr y Canoldir yn annioddefol: mae Ewrop, enillydd Gwobr Heddwch Nobel yn 2012, heddiw yn lleoliad trais mawr. Mae arfau yn gadael Ewrop, ond ni all ymfudwyr fynd i mewn; mae yna doreth o ddigwyddiadau wedi'u neilltuo i arfau y mae plant dan oed hefyd yn cael mynd i mewn. Am y rheswm hwn rydym wedi penderfynu "cerdded" ar y môr. Rydym hefyd am dystio i’r angen i ddweud digon â geiriau o gasineb a thrais sy’n gwrthwynebu gwahanol ddiwylliannau, a hefyd yn gwadu’r trais yn erbyn yr amgylchedd morol y mae’r hinsawdd yn dibynnu arno. Rydyn ni am ei wneud gydag arf pwerus Di-drais Gweithredol».

Deunydd cysylltiedig

Yn aros am fwy o wybodaeth

Sefydliadau Hyrwyddo

Yn aros am fwy o wybodaeth

Cadw at y cyfranogwyr

Yn aros am fwy o wybodaeth

Próximos Eventos

Yn aros am fwy o wybodaeth

newyddion

Digwyddiadau'r Gorffennol

Codwch ac ymunwch â hyn menter!