Humahuaca: Hanes Murlun

O Humahuaca hanes ystyrlon o'r cydweithrediad wrth wireddu Murlun

O Humahuaca hanes ystyrlon o'r cydweithrediad wrth wireddu Murlun

Yn Humahuaca ar Hydref 16, 2021

Ar Hydref 10 eleni, fe'i cynhaliwyd yn Humahuaca – Jujuy Murlun yng nghyd-destun y «Mawrth 1af America Ladin am Ddiweirdeb» cael ei yrru gan Silowyr a Dyneiddwyr.

Roedd y murlun hwn yn gynnyrch gweithredu ar y cyd gyda ffrindiau yn agos at "El Mensaje de Silo" a gyfrannodd eu bwriadoldeb, eu paent a'u hamser ar gyfer gwireddu'r ddelwedd arfaethedig, ac yn eu plith mae Rubén, Angelica, Samin, Natu, Dalmira, Omar a Gaby..

Mae gennym hefyd gydweithrediad murluniwr Humahuaqueño a wnaeth y braslun ac a gyfarwyddodd y gwaith cyfan, yr Athro Julio Perez.

Fe wnaethant hefyd roi paentiadau inni a oedd yn ffrindiau i grŵp gwleidyddol.

Ar ôl wythnos gyda nifer o weithgareddau mewn ysgolion uwchradd, nodwyd y gweithgaredd hwn ar ôl cwblhau'r Murlun a gynhaliwyd mewn 2 ddiwrnod.

Ar Hydref 9, gwnaed y gwaith o lanhau a pharatoi'r wal.

Ar Hydref 10, y diwrnod yr oedd pawb yn disgwyl amdano, gwnaed y lluniad a'r paentiad.

Roeddent yn ddyddiau hyfryd iawn, yn gysur iawn, gyda sawl hanesyn i'w hadrodd ac eiliadau unigryw.

Mae’r elfennau sy’n rhan o’r gwaith artistig wedi’u hysbrydoli gan fyd-olwg yr Andes: yr haul a’r lleuad, dyn a dynes yn coyas sy’n cynrychioli deuoliaeth byd yr Andes sy’n awgrymu gwneud pethau mewn parau neu fel tîm, gan wahaniaethu ei hun oddi wrth y unigolyddiaeth arfaethedig gan ddiwylliannau eraill, y wiphala, sy'n cynrychioli integreiddio pobloedd brodorol Abya Yala, y chacana, sy'n symbol o ysbrydolrwydd Andes ac o'i fewn, logo March America Ladin, y bryniau sy'n apus ( safleoedd doeth neu gysegredig), ac ymadrodd y llwybr sy'n rhan o lyfr Neges Silo«Dysgwch wrthsefyll y trais ynoch chi a'r tu allan i chi".

Yn ein tref cafodd y murlun effaith dda iawn, gofynnodd llawer o bobl leol amdano, am y mis Mawrth, am neges Silo, ac ati. gan gynnwys adroddiadau o orsafoedd radio lleol.

Rydym yn cyfarch pawb gydag anwyldeb mawr.
«HEDDWCH, CRYFDER A llawenydd»


Ysgrifennu: Gabriela Trinidad Quispe
16/10/2021

Gadael sylw