Ffurflen rhanbarthau

Creu gwefan newydd (o fewn y wefan ryngwladol), o unrhyw fath o ranbarth, boed yn Ddinas, Talaith ...
(Ar gyfer Gwledydd cysylltwch yn info@theworldmarch.org)

Darllenwch y cyfarwyddiadau ym mhob maes yn dda i fodloni gofynion pob adran:

Creu rhanbarthau

  • Naill ai Dinas neu Dalaith
  • Os oes angen i chi roi rhywbeth penodol i'r Rhanbarth gallwch ei roi yma
  • Mathau o ffeiliau a dderbynnir: jpg, png.
    Dimensiynau'r ddelwedd: picseli 960x540
  • Mathau o ffeiliau a dderbynnir: png.
    Maint union: picsel 150 x 100, gyda picseli tryloywder 25 uwchlaw ac is fel bod y cyfanswm yn 150x150 picsel. Estyniad PNG ar gyfer tryloywder. * Os yw'n darian, rhaid iddi fynd ar gefndir gwyn
  • Ffurflen cyfranogi Rhaid bod gennych yr https: // ymlaen Enghraifft: https://forms.gle/32dx3471syjk Os na roddwch unrhyw beth, defnyddir y ffurflen we ddiofyn