Trafodaeth - Cyfnewid Rhwydwaith y Bobl Brodorol

America Ladin

Trafodaeth - Cyfnewid Rhwydwaith Pobl Gynhenid ​​O fewn fframwaith Mawrth Aml-ethnig a Phydddiwylliannol America Ladin Gyntaf ar gyfer Di-drais Dydd Sadwrn, Medi 25 Erbyn google cwrdd 9 am (C. Rica) 10 am (Mecsico ac Ecwador), 12 hanner dydd (Arg. a Chile) Mae'r digwyddiad hwn yn rhagweld cyfranogiad y Rhwydwaith yn

Pererindod i benddelw Mahatma Gandhi

Puerto Santa Ana Guayaquil

Mae ein gwlad, sy'n aelod o Gymdeithas y Byd Heb Ryfeloedd a Thrais, yn bresennol yn y digwyddiad hwn, gan ddechrau gyda'r Bererindod i benddelw Mahatma Gandhi, ddydd Mawrth, Medi 21 am 16:00 y prynhawn, y dyddiad y cofiwn am y Rhyngwladol Diwrnod Heddwch, yn ogystal â gweithgareddau eraill a gydlynir ar y lefel genedlaethol. Cyfarwyddeb