Cyfweliad â Jaime Rojas Hernández

Mae Mr Jaime Rojas Hernández yn Ddoctor Gwyddorau Ffisegol ac yn aelod o'r Gymdeithas Canaraidd ar gyfer Datblygu Iechyd trwy Ofal

La Cymdeithas Canaraidd ar gyfer Datblygu Iechyd trwy Ofal sydd wedi ymuno â Mawrth Byd 2 dros Heddwch a Di-drais, yn gymdeithas ddielw a'i diddordeb yw lledaenu buddion Sylw i'r presennol.

Gallwn ddarllen yn y gwefan y gymdeithas mai ei fwriad, fel sylfaenol, yw ymestyn sicrwydd ymarferol buddion y sylw presennol i unigolion a chymdeithas:

“RYDYM WEDI BLYNYDDOEDD 6 O YMCHWIL UNINTERRUPTED

Gweledigaeth

Mae angen i bobl a chymdeithas wybod y buddion i iechyd annatod sy'n gallu tynnu sylw at y presennol.

Cenhadaeth

Mae ein cenhadaeth yn canolbwyntio ar gynhyrchu rhaglenni ymchwil a hyfforddi sy'n gwella iechyd unigolion a chymdeithasol trwy fabwysiadu ffordd o fyw sy'n sylwgar i realiti, heb ragfarn, gydag anwyldeb a pharch at fywyd yn ei holl amlygiadau. "

Ar achlysur y diffiniad o'r gweithredoedd y mae'r Cymdeithas Canaraidd ar gyfer Datblygu Iechyd trwy Ofal i gefnogi Mawrth 2 y Byd dros Heddwch a Di-drais, mae Mr Jaime Rojas wedi ateb rhai cwestiynau, er mwyn gwybod diddordebau ei gysylltiad a'i ddiddordeb personol yn y March Mawrth 2ª ar gyfer Heddwch a Di-drais a'n bod yn uniaethu nesaf.

AG: A allech chi roi crynodeb byr iawn i ni o beth yw eich cymdeithas a beth rydych chi'n ei fwriadu?

Jaime Rojas Mr.: Mae'r Gymdeithas Datblygu Iechyd trwy Ofal yn gorff anllywodraethol dielw sy'n ymroddedig i YMCHWILIO a DATGELU AM DDIM buddion GOFAL CYFLWYNO mewn IECHYD UNIGOL A CHYMDEITHASOL.

AG: A allech chi, yn gryno, egluro'r rhesymau, fel cymdeithas, i ymuno â Mawrth y Byd?

Jaime Rojas Mr.: Rydyn ni'n teimlo bod angen lledaenu.

AG: Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth berson arall pam mae angen i chi ymuno â Mawrth y Byd 2?

Jaime Rojas Mr.: Oherwydd bod HEDDWCH yn rhywbeth gan bob un ohonom a does neb ar ôl.

Fel y dywedasom, mae'r Cymdeithas Canaraidd ar gyfer Datblygu Iechyd trwy Ofal, wedi ymuno â Mawrth y Byd.

Mae'r Tîm Sylw Presennol yn cyfrannu gyda chamau gweithredu 3 i Fawrth Heddwch yr Ail Fyd:

CREU HEDDWCH

"CREU HEDDWCH"
Cwrs undod am ddim gyda thair sesiwn!
Cofrestrwch ar gyfer y Creu Cwrs Heddwch

Y Newid Heddwch

Lansiad y Llyfr Digidol (Sbaeneg a Saesneg) Teitl: “El Interruptor de la PAZ”. Gellir ei lawrlwytho am ddim yn Sbaeneg: Y Newid Heddwch. ac yn Saesneg: Newid am heddwch.

Sut i gynhyrchu heddwch mewn byd sy'n gwrthdaro?

Cynhadledd wyneb yn wyneb yn Las Palmas de Gran Canarias “¿Sut i gynhyrchu heddwch mewn byd sy'n gwrthdaro?”, Wedi'i ddysgu gan Jaime Rojas Hernández Meddyg Gwyddorau Ffisegol.

Diwrnod: 14 Hydref 2019
Oriau: 19: 00 oriau
Lleol: «Club La Provincia» Cyfeiriad: C / León y Castillo, 39 Bajo, 35.003
Las Palmas de Gran Canaria. Sbaen

Rydym yn gwerthfawrogi eich sylw personol Jaime Rojas Mr. a glynu wrth yr achos Dyneiddiol hwn ar lefel bersonol a'i estyn i'r Gymdeithas y mae'n perthyn iddi.

Yn olaf, diolchwn M. Rosario Lominchar y cyfryngu wrth gynnal y cyfweliad.

1 sylw ar «Cyfweliad â Jaime Rojas Hernández»

Gadael sylw