Cyfarfod â Llywydd Rhanbarth Nouakchot

Bathdy Fatimetou Abdel Malick yn derbyn dirprwyaeth Mawrth y Byd

Ar fore Hydref 21 derbyniodd Mrs Fatimetou Mint Abdel Malick, Llywydd Rhanbarth Nouakchot ddirprwyaeth o Fawrth y Byd yn cynnwys Rafael de la Rubia a Martine Sicard o'r Tîm Sylfaen (EB), ynghyd â Lamine Niang a Sire Camara, o Dîm Hyrwyddwr Mawrth y Byd yn Nouakchott.

Yn ôl yr arfer, y driniaeth a roddwyd gan Fatimetou FAM gyda'i sylw diffuant a'i agwedd ddeialog 10 flynyddoedd ar ôl rhoi croeso arbennig iawn i'r EB mewn a khaima gyda bwyd nodweddiadol a noson Nadoligaidd ar gyrion Nouakchott.

Ers hynny bu sawl achlysur o aduniad naill ai yn y Fforwm y Byd ar drais trefol ym Madrid fel yn y gwahanol ymweliadau â Nouakchott de Martine S. de Byd heb Ryfeloedd a heb Drais.

Adroddwyd am y gweithgareddau a gynhaliwyd hyd yma ym mis Mawrth

Ar yr achlysur hwn cafodd ei hysbysu o'r gweithgareddau a gynhaliwyd yn y cyfnod paratoi yn ogystal ag yng nghyfnod cynnar y mis Mawrth, lle mae dinasoedd 14 eisoes wedi'u teithio.

Themâu canolog y 2ª Byd Mawrthymhlith y rhain mae: y Cytundeb Gwahardd Arfau Niwclear (TPAN) gyda chefnogaeth nifer o feiri a seneddwyr mewn gwahanol rannau o'r byd.

 

Yn hyn o beth, cynigiwyd y posibilrwydd o sgrinio'r rhaglen ddogfen » Egwyddor Diwedd Arfau Niwclear» sydd eisoes wedi’i ddangos mewn sawl dinas, naill ai fel rhan o’r ŵyl ffilm nesaf Nouakhortfilm neu adael y gweithgaredd hwn ar agor yn Nouakchott ar gyfer y dyfodol

Mater arall oedd cyfranogiad pobl ifanc a'u diddordeb yn yr amgylchedd

Mater arall oedd cyfranogiad cymdeithasol pobl ifanc a'u pryder cynyddol am yr amgylchedd, yr oedd Fatimetou yn arbennig o sensitif arno, yn ogystal â monitro 2 Mawrth y Byd mewn ysgolion fel agoriad i ddiwylliannau eraill ac "ymrwymiad moesegol" y myfyrwyr. gyda phwy y maent yn cymryd yn gyhoeddus na fyddant byth yn defnyddio eu gwybodaeth yn erbyn bod dynol arall...

Defnyddiwyd argaeledd offer eraill i godi ymwybyddiaeth o nonviolence ar ffurf gweithdai hyfforddi.

Ar y llaw arall, cyflwynodd Sire Camara y digwyddiad wrth baratoi ar gyfer dydd Mercher nesaf, 23 / 10, gan bwysleisio sylw pryderon pobl ifanc, gan gytuno mai nhw yw'r allwedd i ddyfodol gwell i bawb.


Ysgrifennu erthygl: Martine Sicard
Ffotograffau: Lamine Niang

Rydym yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth gyda lledaenu gwe a rhwydweithiau cymdeithasol Mawrth Byd 2

Gwefan: https://www.theworldmarch.org
Facebook: https://www.facebook.com/WorldMarch
Twitter: https://twitter.com/worldmarch
Instagram: https://www.instagram.com/world.march/
Youtube: https://www.youtube.com/user/TheWorldMarch

1 sylw ar "Cyfarfod ag Arlywydd Rhanbarth Nouakchott"

Gadael sylw