Daeth Ecwador i ben Mawrth y Byd

Academi Llynges Admiral Illingworth oedd yr olygfa ar gyfer cau 2il Mawrth y Byd

La Academi Llynges Admiral Illingworth oedd y lleoliad ar gyfer cau'r  2ª Byd Mawrth dros Heddwch a Di-drais, pennod Ecwador. Ymgasglodd myfyrwyr, athrawon, rhieni a gwesteion arbennig yn y digwyddiad hwn.

Dechreuodd y rhaglen gyda mynediad awdurdodau’r Academi Naval, Sonia Venegas Paz, llywydd Cymdeithas y Byd Heb Ryfeloedd a Thrais ynghyd â sawl un o’i aelodau, ac yna platŵn Comando a’r frigâd ddinesig ryngwladol, yr olaf yn cynnwys myfyrwyr yn cario baneri o wahanol wledydd

Gyda sŵn drymiau, drymiau bas, lyres a symbalau, fe wnaeth band rhyfel y ganolfan astudio hon gyfarch y digwyddiad a thalu teyrnged i'r miloedd o bobl a ymunodd â'r diwrnod gwych hwn ledled y byd.

Cynigiwyd y ddeddf gan Mr. Iván Vaca Pozo, Cyfarwyddwr Diwylliant yr Academi, a anogodd y myfyrwyr i feithrin diwylliant o heddwch a di-drais ym mhob un o'u hystafelloedd dosbarth. Yn ogystal, diolchodd i'r gohiriad a gafodd Mundo Sin Guerras Ecuador trwy eu gwahodd i gymryd rhan ym mis Mawrth 1af De America ac i fod y rhai sy'n cloi 2il Fawrth y Byd yn ein gwlad.

Ni ellid colli'r modd y gweithredwyd y symbolau dynol, cymerodd pob un o'r cadetiaid eu lle nes iddynt ffurfio arwydd heddwch. Yn yr un modd, efelychodd grŵp arall â menig gwyn yn eu dwylo hediad colomen, tra bod eu cydlynydd yn rhyddhau calon fawr, wedi'i gwneud o falŵns, tuag at yr awyr.

"Gwybod y gallwch chi eisiau iddo fod yn bosibl, cael gwared ar eich ofnau ..." oedd yr alaw a ganodd Lilly Chele, o'r adran fenywaidd sylfaenol, a barodd i'r gynulleidfa ganu'r gân Lliw Esperanza, y gobaith hwnnw sydd gennym fel bod pob math o ymddygiad ymosodol rhwng bodau dynol.

Roedd llên gwerin Ecwador hefyd yn bresennol, wedi ei wisgo yng ngwisgoedd cynrychioliadol ein mynyddoedd, dywedodd y dawnswyr ag arwydd mewn llaw "GADEWCH WNEUD HEDDWCH, NID TRAIS."

Yn olaf, diolch i Lliwiau Cymdeithas Heddwch yr Eidal, gwahoddwyd y mynychwyr i ymweld â'r arddangosfa o 120 o baentiadau a wnaed gan blant o bob cwr o'r byd.

Gadael sylw