Chwaraeon a'r Ail Fyd Mawrth

Mae La Coruña yn gysylltiedig â'r gamp yn y 2 Fawrth Byd hwn, mae llwybrau cerdded, twrnameintiau pêl-droed a marathonau chwaraeon yn cymryd rhan i roi cyhoeddusrwydd i'r weithred ryngwladol hon.

Sut y gallai fod fel arall, mae gwerthoedd chwaraeon yn cael eu cyfuno â gwerthoedd ac amcanion y weithred ryngwladol hon yn ninas A Coruña. Y prif gamau a gyflawnir yw:

11/12/2019 LLWYBR HIKING

#amimontanismo #amarchacoruna #WorldMarch

Cymdeithas y Mynyddwyr Annibynnol (FRIEND) gwneud llwybr a adawodd y Tŷ Pysgod, ar hyd y llwybrau y tu ôl i Dwr Hercules i Menhirs Parc Cerfluniol Tŵr Hercules ac yna mynd i'r Parot.

Cymerodd 250 o selogion chwaraeon ifanc ran yn “Ddiwrnod Rhyngwladol y Mynydd 2019” gan fod yn gyfle da i addysgu plant am y rôl y mae mynyddoedd yn ei chwarae wrth gefnogi un biliwn o bobl sy'n byw yn y mynyddoedd a'r cymoedd trwy ddarparu dŵr Ynni melys, glân, bwyd a hamdden.

Mae gan yr AMI Ysgol Dringo a Sylfaen Mynydd lle mae gwerthoedd y chwaraeon hyn yn cael eu trosglwyddo i'r lleiaf (goresgyn, cydfodoli, cwmnïaeth, parch at eraill ac at yr amgylchedd naturiol, ...)

DIGWYDDIAD AR Y WE: https://theworldmarch.org/evento/ruta-de-senderismo-por-la-paz-y-la-noviolencia/

28/12/2019 TWRISTIAETH POTL-DROED

#clubtorresd #amarchacoruna #WorldMarch

Timau’r gymdeithas chwaraeon hanesyddol “Clwb y Twr"Wedi cystadlu â detholiad o chwaraewyr o wahanol glybiau chwaraeon A Coruña a drefnwyd gan y"AFAC"(Cymdeithas Bêl-droed Amatur A Coruña)

Trwy gydol y bore, cymerodd 350 o fechgyn a merched rhwng 4 a 18 oed ran yn y categorïau: Cychwyn, PreBenjamines, Benjamines, Alevines, Infantiles, Cadetiaid, Juveniles a Feminine o deulu chwaraeon gwych Clwb Torre gan dynnu sylw at werth cwmnïaeth, cystadleuaeth a dysgu ar y cyd a chydsafiad.

Yn ystod y dydd fe wnaethant hefyd gasglu “capiau plastig undod” i'w rhoi i'r gymdeithas “I FOD”(Helpu i oresgyn Clefydau Prin)

DIGWYDDIAD AR Y WE: https://theworldmarch.org/evento/torneo-futbol-2-marcha-mundial-paz-y-noviolencia-a-coruna/

16/02/2020 HANNER MARATHON C21

#acorchadeportes #amarchacoruna #WorldMarch

O Wasanaeth Chwaraeon Bwrdeistrefol Cyngor Dinas A Coruña maent hefyd wedi ymuno i roi cyhoeddusrwydd i'r weithred ryngwladol hon ac wedi rhoi dolen i'n gwefan 2MM ar eu gwefannau swyddogol, fel bod dinasyddion yn cael mynediad at wybodaeth a datblygiad o'r gweithgareddau yn ein dinas.

Yn yr un modd, bydd 2il Mawrth y Byd yn bresennol yn y ras boblogaidd "Half Marathon C21" ar Chwefror 16, lle bydd y cyfranogwyr yn cerdded strydoedd canol y ddinas mewn llwybr 2 rownd; y cyntaf o 9.339 m. o hyd a'r ail o 11.758,5 ​​m. oddeutu, a fydd rhyngddynt yn gorchuddio 21.097,5 metr.

Bydd y llefarydd ar ran Mawrth y Byd yn Coruña, yn cyflwyno un o’r tlysau i’r cyfranogwyr mewn digwyddiad chwaraeon mor bwysig.

DIGWYDDIAD AR Y WE WE MUNICIPAL: https://www.coruna.gal/carreraspopulares/es/coruna21/presentacion

Rydym yn gwerthfawrogi cydweithrediad gweithredol gwahanol gymdeithasau chwaraeon y ddinas a'r Sefydliadau yng ngwahanol ardaloedd Cyngor Dinas A Coruña, Cyngor Taleithiol A Coruña, Prifysgol A Coruña a Sefydliad Emalsa

+ CAMAU GWEITHREDU GWYBODAETH I CORUÑA: https://theworldmarch.org/coruna

5 / 5 (Adolygiad 1)

Gadael sylw