Ymrwymiad moesegol yn ysgol Colombia

Yn Ysgol Colombia Sandrita, La Paz, Bolivia, mae rhai myfyrwyr yn darllen yr Ymrwymiad Moesegol Dyneiddiol.

Yn La Paz, Bolivia, gwnaethom ddechrau'r flwyddyn ysgol yn Ysgol Colombia Sandrita.

Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol, yng Ngholegio Colombia de Sandrita, darllenodd rhai myfyrwyr y Ymrwymiad Moesegol Dyneiddiol.

Darllenodd a gwnaeth dau fyfyriwr yr hyrwyddiad yr Ymrwymiad a arhosodd gyda'r pennaeth i fod mewn man gweladwy trwy'r flwyddyn.

Ymrwymiad moesegol

Ar ran holl fyfyrwyr yr ysgol hon rydym yn mynegi ymrwymiad:

"Peidiwch byth â defnyddio ein gwybodaeth gyfredol neu yn y dyfodol ar gyfer rhyfel neu drais yn erbyn pobl eraill.

Felly byddwn yn ymdrechu i ddysgu trin eraill fel yr ydym am gael ein trin.

Mae angen i bob un ohonom fyw mewn byd heb bryder am arfau niwclear a diraddiad amgylcheddol.
Byddwn yn gweithio i wneud ein byd yn lle i fyw'n llawen, mewn heddwch a chytgord ..."

0 / 5 (Adolygiadau 0)

Gadael sylw