Cylchlythyr Mawrth y Byd - Rhif 14

Cyflwynwn yma rai gweithredoedd y mae Gorymdeithwyr y Tîm Sylfaen Rhyngwladol yn cymryd rhan ynddynt wrth iddynt barhau â'u taith o amgylch America a hefyd rhai o'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal mewn sawl gwlad.

Mae gweithredwyr yr 2il o Fawrth y Byd yn cyfarfod â myfyrwyr ysgol José Joaquín Salas.

Cyhoeddwyd hyn ac fe wnaethant yn dda; derbyniodd entourage siriol a niferus y Gorymdeithwyr.

Ar Hydref 27 a 28, cynhaliwyd fforwm yn Costa Rica gyda’r arwyddair “MAE TWRISTIAETH FAWR DYNOLIAETH YN EIN HANDS”.

Daeth myfyrwyr o dair ysgol gyda myfyriwr o Gyfadran y Cenhedloedd Unedig ynghyd yn y Pafiliwn Bwrdeistrefol.


Mae pedwar negesydd heddwch yn nhiriogaeth Ecwador sy'n cynrychioli 2il Fawrth y Byd.

Ymwelodd Tîm Sylfaen Mawrth y Byd â Loja, roedd eu gweithgaredd cyntaf yng Nghanolfan Confensiwn Gerald Coelho.

Mae 32 o artistiaid cenedlaethol a thramor yn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn ar gyfer Heddwch a Di-drais.

Croesawodd Manta, Ecwador, Pedro Arrojo, aelod o Dîm Sylfaen 2il Mawrth y Byd.


Rydym yn cynnig crynodeb o hynt Tîm Sylfaen 2il Fawrth y Byd trwy Colombia.

Ar 14 Rhagfyr, 2019 cyrhaeddodd Tîm Sylfaen 2il Mawrth y Byd Periw, gwelwn rai o'r gweithgareddau yn y wlad hon.


Mewn llawer o wledydd eraill mae gweithgareddau mis Mawrth wedi bod yn rhoi lliw i drefi, dinasoedd a grwpiau dynol.

Cyflwyniad o lyfr Giacomo Scotti "I massacri di luglio e la storia censurata dei crimini fascisti nell'Ex Iugoslavia", yn Fiumicello Villa Vicentina, yr Eidal.

Agorodd y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod Fanc Coch yn y Plaza de los Tilos yn Fiumicello Villa Vicentina, yr Eidal.

Ar ddiwedd y "Dyddiau ar gyfer Hawliau'r Plentyn", plannwyd Ginkgo biloba yn Fiumicello Villa Vicentina, yr Eidal.

Mewn perthynas â'r "Diwrnod yn Erbyn Trais yn erbyn Menywod", yn Fiumicello Villa Vicentina, yr Eidal, gweithgareddau rhwng Tachwedd 25 a 29.


Ar 1 Rhagfyr, cymerodd hyrwyddwyr 2il Fawrth y Byd Lanzarote ran yn y gwaith o lanhau arfordir Lanzarote.

Cyhoeddwyd bod Macha Mundial 2ª o Ddiddordeb Dinesig yn Lomas de Zamora, yr Ariannin.

Wedi'i drefnu gan y gymdeithas Energia per i Diritti Umani ONLUS, cynhaliwyd gweithdy Nonviolence yn Rhufain.

Ar 1 Rhagfyr, roedd Mawrth y Byd yn bresennol yn 13eg Mawrth Mudol yn Sao Paolo, Brasil.


Sawl fideo a wnaed yn sefydliadau addysgol San José de Costa Rica o fewn wythnos Nonviolence.

Mae sawl sefydliad yn cadw at Fawrth y Byd ac yn paratoi digwyddiadau.

1 sylw ar «Cylchlythyr y Byd Mawrth - Rhif 14»

Gadael sylw