Cylchlythyr Mawrth y Byd - Rhif 12

Yn y bwletin hwn, fe welwn fod Tîm Sylfaen Mawrth 2 y Byd dros Heddwch a Di-drais wedi cyrraedd America. Ym Mecsico, fe wnaethant ailafael yn eu gweithgareddau.

Byddwn hefyd yn gweld bod gweithgareddau'n cael eu cynnal ym mhob rhan o'r blaned.

A bod yr orymdaith, ar y môr, yn parhau rhwng anawsterau a llawenydd mawr. Byddwn yn gweld rhai dyddiau o'ch llyfr log.

Mae Mawrth y Byd yn datblygu ei agenda ym Mecsico: Dinas Mecsico, San Cristobal a Guadalajara rhwng yr 8 a 15 mis Tachwedd.

Daeth yr arhosiad ym Mecsico i ben a pharhau i'r wlad nesaf. Mae'r Gorymdeithwyr yn mynd i'r ffin, i Ayutla, i groesi'r Afon Suchiate.

Mawrth y Byd 2 yn Guatemala: Ayutla, SF Retalhuleu a Quetzaltenango. Amserlen dynn mewn gwahanol adrannau o'r Gorllewin.

Teyrnged i ddioddefwyr y Rhyfel Pêl-droed fel y'i gelwir ”rhwng Honduras ac El Salvador.


Tra roedd Tîm Sylfaen Mawrth y Byd yn Affrica, hefyd pan wnaeth y naid i America a pharhau â'i weithgareddau ym Mecsico, Guatemala, El Salvador, Honduras ..., mewn gwledydd eraill cynhaliwyd gwahanol weithgareddau'r orymdaith hefyd.

O ystyried yr amgylchiadau difrifol a ddigwyddodd yn Bolivia, gwnaed galwad o Fawrth y Byd i'r Cenhedloedd Unedig ymyrryd yn erbyn y don o drais hiliol sydd ar y gweill yn dilyn y coup d'etat.

Yn Ecwador, paratoir Cavalcade gwych dros Heddwch ac mae Pwyllgorau Integreiddio Montubia de Guayas, Manabí a Los Ríos yn paratoi ar gyfer y digwyddiad gwych hwn. Ymunodd y Cedhu â mis Mawrth, gan drefnu digwyddiadau ar gyfer mis Rhagfyr.


Ym Mheriw, gallwn weld gweithgareddau fel rhai Cerro Azul, gyda chydnabyddiaeth o Mundo sin Guerras, pererindod o Namballe i Cerro el Huabo a Symbolau Nonviolence yn Lima.

Ers taith y mis Mawrth trwy'r Ynysoedd Dedwydd, gan gynnwys Lanzarote, maent wedi dilyn ac yn parhau i berfformio amrywiaeth o gamau, yma rydyn ni'n dangos rhai ohonyn nhw.

Yn Palmira, Colombia, yn unol â Mawrth y Byd 2, mae gweithredoedd addysgiadol a theithiau cerdded dros heddwch yn cael eu cynnal.

Ar ôl dechrau Mawrth y Byd 2, rydym yn tynnu sylw at rai gweithgareddau yn El Salvador.


Mae Maer Recoleta, Chile, yn cefnogi'r TPAN. Dyma enghraifft o gyfraniad La Marcha i ddinasoedd a threfi yn mynegi eu cefnogaeth i'r Cytundeb Gwahardd Arfau Niwclear.

Y Cychod Heddwch, meddai yn Piraeus, Gwlad Groeg. Gan fanteisio ar yr achlysur, yn un o'i ystafelloedd cyflwynwyd Mawrth 2 World gyda chymorth y cyhoedd, cymdeithasau ac awdurdodau.

Wedi'i fframio ym mis Mawrth 2UM y Byd dros Heddwch a Di-drais, cynhaliwyd Fforwm 15º ar gyfer Heddwch a Di-drais yn Nhrefedigaeth Elioterapica yn Germignaga.


Mae'r rhan o'r March for Sea, menter Môr y Canoldir Mar de Paz, yn parhau gyda'i llywio, rydyn ni'n gweld popeth yn ei lyfr log.
Ac, o'r ddaear, eglurir hefyd y cyfraniad i'r llywio hwnnw.

Llyfr log, noson 9 a 10 i Dachwedd 15:
Ar noson Tachwedd 9, o ystyried y rhagolygon tywydd, penderfynir, yn unol â'r calendr ar gyfer gweddill y llwyfannau, i beidio â mynd i Tunisia.

Llyfr log, o dir:
Mae Tiziana Volta Cormio, yn dweud yn y llyfr log hwn, wedi'i ysgrifennu o'r ddaear, sut y ganed llwybr morwrol cyntaf Mawrth y Byd.

Gadael sylw