Mae bwrdeistref Luino yn ymuno â'r TPAN

Mae'r fenter dinasyddion yn arwain cyngor dinas Luino i gymeradwyo'r TPAN yn unfrydol

Mae cyngor dinas Luino yn cymeradwyo cynnig Alessandra Miglio yn unfrydol ar Gytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Wahardd Defnyddio Arfau Niwclear, (TPAN).

Nid yw'r Eidal wedi llofnodi'r Cytundeb ar gyfer Gwahardd Arfau Niwclear eto, a gymeradwywyd ym mis Gorffennaf gan 2017 gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, gyda'r bleidlais o blaid 122 o Aelod-wladwriaethau 193 i gyd.

Yn wyneb y sefyllfa hon, mae yna lawer o bobl sy'n meddwl tybed pam nad yw rhywbeth mor bwysig, gwahardd arfau niwclear fel gweddill arfau dinistr torfol, wedi'i gadarnhau eto.

Ymhlith gweithgareddau a mentrau Mawrth Byd 2 dros Heddwch a Di-drais, mae mynd i bob man lle mae'n cael ei basio a / neu ei basio, i hysbysu am yr angen i gynnig mentrau sy'n hyrwyddo llofnodi'r TPAN.

Penderfynwyd lansio mentrau a fyddai’n annog ein gwlad i gadw at y cytundeb hwnnw

Aethpwyd â’r ymgynghoriad hwn i’r strydoedd ac fel mynegiant o lawer o ddinasyddion, penderfynwyd lansio mentrau a fyddai’n annog ein gwlad i gadw at y cytundeb hwnnw.

Un o'r mentrau hyn oedd cynnig i Gyngor y Ddinas, ymuno â'r TPAN, fel dinas.

Codwyd y cynnig hwn gan y cynghorydd Alessandra Miglio, gan fynd ag ef i sesiwn lawn Cyngor y Ddinas, lle cafodd ei gymeradwyo'n unfrydol gan y sesiwn lawn ddinesig.

Dyma sampl o deimlad y cyhoedd yn hyn o beth ac o'r angen i uno pob ewyllys i ddatgan bod 100% o arfau dinistr torfol yn anghyfreithlon.

Erthygl gysylltiedig, gallwn ddod o hyd iddi yn y newyddion lleol luinonotizie.

 

 

 

Gadael sylw