mae'r 2il MAWRTH wedi dod i ben

Ar gyfer Beth

Riportiwch sefyllfa beryglus y byd gyda gwrthdaro cynyddol, parhau i godi ymwybyddiaeth, gwneud gweithredoedd cadarnhaol yn weladwy, rhoi llais i genedlaethau newydd sydd am osod diwylliant Nonviolence.

Beth

Gyda chefndir y Byd 1º Mawrth 2009-2010, yn ystod dyddiau 93 teithiodd 97 o wledydd a phum cyfandir. Cynigir Mawrth 2ª y Byd ar gyfer Heddwch a Di-drais yn ystod y 2019 a 2020 years.

Pryd a Lle

Bydd y 2ªMM yn dechrau ym Madrid y 2 o Hydref 2019, Diwrnod Rhyngwladol Nonviolence. Bydd yn gadael i gyfeiriad Affrica, America, Oceania, Asia, gan gyrraedd Madrid yn 8 o Fawrth 2020, Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Newyddion Diweddaraf y mis Mawrth

Dechreuodd yr 2ª MM ym Madrid ar 2 2019 Hydref, Diwrnod Rhyngwladol Nonviolence, ddeng mlynedd ar ôl y 1ª MM.

Ydych chi eisiau cydweithio â ni?

Noddi taith o gwmpas mis Mawrth

Mae angen noddwyr ar gwrs yr orymdaith i gyrraedd y gynulleidfa a'r cyfranogiad mwyaf.

Cysylltu ar rwydweithiau cymdeithasol

Sefydliad

Timau Hyrwyddwyr

Byddant yn codi trwy weithredoedd a phrosiectau o'r sylfaen gymdeithasol.

Cefnogi Llwyfannau

Meysydd cyfranogi mwy eang ac amrywiol na Thimau Hyrwyddwyr

Cydlynu Rhyngwladol

Cydlynu mentrau, calendrau a llwybrau

Rhywfaint o wybodaeth amdanom ni

Gyda chefndir y Byd 1º Mawrth 2009-2010, yn ystod dyddiau 93 teithiodd 97 o wledydd a phum cyfandir. Gyda'r profiad cronedig a chael digon o ddangosyddion o gael cyfranogiad, cefnogaeth a chydweithio hyd yn oed yn fwy ... Bwriedir gwireddu'r Mawrth 2ª hwn ar gyfer Heddwch a Dioddefgarwch 2019-2020.

  • Adroddwch am sefyllfa'r byd peryglus gyda gwrthdaro cynyddol
  • Parhau i greu ymwybyddiaeth mai dim ond drwy "heddwch" a "di-drais"
  • I wneud y gweithredoedd cadarnhaol gwahanol ac amrywiol iawn y mae pobl, cymdeithion a phobl yn eu datblygu yn weladwy mewn nifer o leoedd i gyfeiriad cymhwyso hawliau dynol.
  • Rhoi llais i'r cenedlaethau newydd sydd am gymryd drosodd a gadael marc